Stormøde årsag til diskussion

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Bedre Psykiatri i Kalundborg har indkaldt til stormøde tirsdag den 14.marts omkring inklusion i folkeskolen og børn med særlige behov. Oprindeligt var arrangementet i samarbejde med en gruppe borgere i kommunen og Jesper Hjelm Kristensen (EL), ligesom medlem af Folketinget, Børneordfører og Folkeskoleordfører, Jakob Sølvhøj (EL) var en del af arrangementet. Men det er nu ændret, da Bedre psykiatri fortsat ønsker at fremstå upolitisk.

Stormødet, der er arrangeret af Bedre psykiatri, en gruppe forældre og Jesper Hjelm Kristensen (EL) har nu ændret konstellation så at sige, da Bedre Psykiatri ikke ønsker at deltage i noget, der kan virke politisk. Man har derfor nu inviteret hele kommunalbestyrelsen til at deltage, da det netop er kommunen, de pågældende borgere og Bedre Psykiatri gerne vil i dialog med.

Oven på pressedækningen de seneste måneder, hvor fokus har været på langvarig sagsbehandling og manglende visitation til Inklusionscentre og Svallerup skole, mener Bedre Psykiatri og en gruppe borgere, at det nu er tid til at kigge inklusionen efter i sømmene. Formålet med mødet er, på sigt, at højne det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige sektorer og familierne.

”Det er Bedre Psykiatri, der står for det, og det er på ingen måde et politisk møde, men jeg kan godt se, at det kan misforstås med den konstellation, og derfor laver vi det nu også om. Vi vil jo netop gerne i dialog med kommunen, og derfor forsøger vi også at ændre opsætningen,”  siger Bjarne Rose Pedersen, formand for Bedre Psykiatri.

 

Læs også: Tid til forandring

Jesper Hjelm Kristensen er ked af, hvis hans engagement i mødet vil komme til at påvirke negativt på nogen måde. 

”Hele kommunalbestyrelsen er nu inviteret, og vi er blevet enige om, at de skriver mig ud af programmet, det skal ikke misforstås. Grunden til, at jeg er involveret i det her, er, fordi jeg allerede for et års tid siden fik henvendelser fra forældre om de her sager. Jeg har længe været involveret, og det er vigtigt for mig, at vi får gjort noget ved problemerne. Men jeg beklager dybt, hvis det her på nogen måde påvirker Multihuset eller nogle medarbejdere, fordi vi bad om at låne lokalerne dernede, hvilket vi ikke måtte. Det har ikke været intentionen at arrangementet skulle være politisk ej heller at skabe ballade, vi ledte blot efter lokale. Men nu er der fundet en løsning, og vi må videre,” siger han og fortsætter:

”Bedre Psykiatri inviterer nu andre partier til at stille op med et folketingsmedlem, hvis muligt. Det er ikke et debatmøde, men et møde, hvor der skal lyttes til de forskellige beretninger. Det er vigtigt for mig at understrege, at det ingen kritik er af den enkelte medarbejder på kommunen, eller forvaltningen, men det er en kritik af den måde, man vælger at gøre tingene på. Helt overordnet, strategien bag.”

Dialog med kommune

Borgmester Martin Damm (V) er også uforstående over for, hvorfor man på daværende tidspunkt vælger at afholde et møde med folk fra Enhedslisten, uden at invitere andre partier, eller hvorfor man holdte kommunen udenfor, hvis det er her man ønsker dialogen.

"Det fremkom som en meget besynderlig konstellation, at man miksede noget Enhedsliste vælgermøde med Bedre Psykiatri og en gruppe forældre, der tilsyneladende er utilfredse med kommunen. Man fik jo indtryk at, at det var et offentligt møde, men andre partier var ikke inviteret, ej heller ansatte i forvaltningen. Og de kan altså ikke sidde i kommunens lokaler, som man ikke må låne, og oven i købet afholde en slags politisk møde. Der er jo ingen dialog her. Vi, som kommune vil meget gerne mødes med dem, men det bliver ikke i et sådant forum. Og vil man lave politisk møde, inviterer man alle partier til at diskutere. Men vi kan ikke sende administrativt personale fra kommunen af sted til et politisk arrangement, hvor de skal stå og diskutere med politikere. Vi må skille tingene ad. Og mht. lokale, så skal man søge på lige vilkår med alle andre. Men man kan ikke bare ’overrule’ hele systemet og sige, at man skal bruge et lokale som politiker,” siger han.

Mødet bliver nu afholdt i Vinde Helsinge Forsamlingshus tirsdag den 14. marts kl. 18.30 - 21 i stedet for i Multihuset i Kalundborg.

Del