Stor tilfredshed blandt kunderne

Samlet set er resultaterne flotte og passer godt ind i realiseringen af  virksomhedsstrategien.

Stor tilfredshed blandt kunderne
Kalundborg Forsyning sendte i november måned en kundetilfredshedsmåling ud til deres kunder.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Forsyning sendte i november måned en kundetilfredshedsmåling ud til deres kunder. Samlet set er resultaterne flotte og passer godt ind i realiseringen af Kalundborg Forsynings virksomhedsstrategi. Det skriver Kalundborg Forsyning i en pressemeddelelse onsdag.

Kunderne er meget tilfredse med Kalundborg Forsyning. I hvert fald når man kigger på resultatet af vores kundetilfredshedsmåling, som blev gennemført i november 2023, siger Line Kromann, forretningsdirektør hos Kalundborg Forsyning. Her viser resultatet nemlig stor tilfredshed på tværs af leverancer, forsyningsarter og services.

På en syvpointskala, som er gennemgående for undersøgelsen, scorer Kalundborg Forsyning 5,5, når kunderne vurderer deres samlede tilfredshed. Målingen undersøger også, hvad kunderne synes om de selvbetjeningsløsninger, der stilles til rådighed hos Kalundborg Forsyning, og også her er der tale om en flot scorer på 5,3 på samme syvpunktsskala. ”Vi er stolte af, at kunderne synes, vi giver dem en god service og et godt produkt. Vi vil altid gerne være endnu bedre, men resultatet her er meget tilfredsstillende,” siger Line Kromann.

God sammenhæng med ny strategi

I efteråret 2021 godkendte Kalundborg Forsynings bestyrelse en ny strategisk retning for selskabet, der i endnu højere grad skal skabe helhedsorienterede forsyningsløsninger i samspil med kunder og interessenter med et stort fokus på miljø, klima og forsyningssikkerhed.

Undersøgelsens resultater ligger fint i tråd med målsætningerne i strategien, pointerer Line Kromann: ”Resultaterne inden for klima og miljø passer rigtig godt ind i vores strategi, der også handler om, at vi vil åbne op for mere dialog med kunderne omkring vores projekter, set i lyset af, hvad de betyder for klimaet og miljøet. I den sammenhæng er det positivt, at flere udviser interesse for at gå i dialog med os om nye løsninger.”

Fremtidens bæredygtighed

”Nu har kunderne givet deres mening tilkende, så er det vores opgave at forsøge at indarbejde deres meninger i vores strategiarbejde, siger Line Kroman og fortsætter: ”Vi er allerede godt i gang med arbejdet og lægger stor vægt på bæredygtighed som et af vores fokusområder, og her tænkes særligt på vores mission om, at vi kan levere for evigt uden at slide på naturen.

Kundetilfredshedsmålingen blev udsendt via sms, og nåede således ud til mere end 14.000 kunder, hvoraf 15% har svaret. I målingen er kunderne blevet spurgt ind til både vand, fjernvarme, spildevand, tømning af spildevandstanke og klimatilpasninger.

Fakta om Kalundborg Forsynings kunder

  • Kalundborg Forsyning har omkring 5.000 kundeforhold på levering af fjernvarme og omkring 6.000 kundeforhold på levering af drikkevand.
  • Et kundeforhold er lig med en måler, og kan derfor dække en husstande eller hele opgange. Derfor er antallet af forbrugere væsentligt højere end tallene for kundeforhold.
  • Stort set alle borgere i kommunen får håndteret deres spildevand af Kalundborg Forsyning.
  • Selv om mange måske ikke tænker over det til daglig, betyder leverancerne fra Kalundborg Forsyning temmelig meget for, at hverdagen fungerer.

Del