Stor prisstigning på fjernvarmen i Kalundborg

Baggrunden for prisstigningen på fjernvarme er den øget efterspørgsel på træflis.

Stor prisstigning på fjernvarmen i Kalundborg
Torsdag morgen varslede Kalundborg Forsyning en prisstigning på fjernvarme.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Torsdag morgen varslede Kalundborg Forsyning en prisstigning på fjernvarme på 24 procent for et gennemsnitsforbrug.

”Det er bedrøveligt, at skulle varsle prisstigninger for sine kunder i en tid, hvor priserne på næsten alt stiger. Men vi kan ikke komme udenom, at hæve prisen på fjernvarme, dog er det mindre end den stigning gas og el-kunder ser ind i,” siger Hans-Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning.

Baggrunden for prisstigningen på fjernvarme er den øget efterspørgsel på træflis, der bliver brugt i produktionen af fjernvarme, og som Ørsted omlagde til i 2020. Træflis er fortsat et godt alternativ i forhold til andre typer brændsel. Det seneste år er flisprisen øget med, hvad der svarer til faktor 2,5. Til sammenligning er gasprisen steget med cirka faktor 10. De voldsomme prisstigninger på fossil energi har ligeledes tvunget prisen på flis op, da flere i energisektoren søger alternativer, hvilket har øget efterspørgslen på biomasse.

Ørsted køber træflis fra Baltikum, USA, Sverige og Norge, som supplerer de godt 15 procent fra Danmark. Efter Ruslands invasion af Ukraine og de efterfølgende sanktioner mod Rusland er udbuddet af træflis blevet mindre, mens efterspørgslen er blevet større. Ørsted køber ikke flis i Rusland, men da Rusland tidligere eksporterede store mængder, træpiller og flis til Europa, er det samlede udbud blevet mindre, og det driver prisen op. Dertil har der været mindre blæsevejr i Nordeuropa og mindre vand i de norske vandmagasiner, hvilket har påvirket vind- og vandenergi.

Træflis kommer fra bæredygtig skovproduktion. Det er et restprodukt og består primært af fx toppe og grene, men også træer, der er skæve eller rådne, og derfor ikke kan bruges til tømmer.

Besparelser til kunder med grøn fjernvarme

En stor efterspørgsel på el fra andre kilder end gasfyrede kraftværker i Europa, har givet Ørsteds kraftvarmeværker et ekstraordinært overskud fra deres kraftvarmeværkers ekstraordinære overskud på salg af el, som udgør 10 procent af deres samlede elproduktion. Forsyningen har efter drøftelser med Ørsted, opnået mulighed for at få en andel i det overskud, hvorved takststigningen er blevet reduceret med 6 procentpoint.

”Vi ønsker, i Ørsted, at støtte udrulningen af den grønne fjernvarme, som skal være med til at gøre Danmark uafhængig af russisk gas. Derfor giver vi en besparelse til vores varmekunder med grøn fjernvarme, så vi hjælper med at holde prisstigningerne på grøn fjernvarme nede i en tid, hvor energikrisen raser i Europa, og hvor vi oplever store stigninger på alle brændsler,” siger Ole Thomsen, direktør for Ørsteds kraftvarmeværker.

Prisstigningen på 24 procent for fjernvarme gælder pr. 1 januar 2023.

Del