Stor øvelse har fokus på samarbejde

Der er i øvelsen lagt vægt på også at træne samarbejdet med Politiet, Beredskabsstyrelsen, Brandvæsenet, Hæren, Søværnet og Region Sjælland.

Stor øvelse har fokus på samarbejde
Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland gennemfører en stor øvelse på Kalundborg Havn hele denne weekend. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Hele denne weekend er der stor militær aktivitet på havneområdet i Kalundborg, som danner centrum for en øvelse som Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland står i spidsen for.

Omkring 200 soldater fra Hjemmeværnet deltager i en stor øvelse hele denne weekend, som har centrum på havnearealet i Kalundborg.

Her er der etableret adgangskontrol ved de gamle billetkontorer, og her bliver alle tjekket og noteret før der er adgang til pladsen.

Der er i øvelsen lagt vægt på også at træne samarbejdet med Politiet, Beredskabsstyrelsen, Brandvæsenet, Hæren, Søværnet og Region Sjælland.

Der er flere scenarier i øvelsen, bl.a. var øvelsen kun lige sat i gang tidlig lørdag morgen før der fløj en uidentificeret drone ind i området.

P523 Najaden, et af Søværnets patruljefartøjer, agerer Nato skib i øvelsen. Najaden blev beskudt fra Asnæs siden lørdag formiddag da det lå i Kalundborg Fjord. Her blev der så sat Hjemmeværnssoldater ind mod fjenden.

En stor del af øvelsen handler om sikring af en transport med militært udstyr fra Hedehusene til Kalundborg. En lang kortege af køretøjer fra Beredskabsstyrelsen deltog i øvelsen, som ramte Kalundborg midt på formiddagen lørdag. Kortegen har kørt turen helt uden stop, dvs. alle kryds og rundkørsler blev spærret mens kortegen passerede.

Kortegen kører retur til Hedehusene i løbet af eftermiddagen og kan måske risikere at blive angrebet undervejs, en ikke urealistisk scenarie, som der så skal handles på.

Den store øvelse har til formål at træne hjemmeværnssoldaterne i bevogtning af områder, der tjener som ophold for militært personel eller materiel, dansk såvel som allieret. Bevogtning er en militær opgave hvor der fokuseres på at holde vagt og føre adgangskontrol ved vigtige bygninger eller installationer med henblik på at sikre, at det bevogtede område fortsat kan være i drift. Bevogtning er en af Hjemmeværnets kerneopgaver.

Øvelsen fortsætter helt frem til søndag middag hvor der hele tiden vil være opgaver af forskellig art som der skal tages stilling til og ageres på.

Hjemmeværnet i Danmark har næsten 15.000 aktive som er fordelt på Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet.

Del