Stop Venstres Vandvid

Stop Venstres Vandvid

Læserbrev: Stop Venstres Vandvid

Anført af Venstre har kommunen vedtaget en fortsættelse og udvidelse af vandindvindingen i Tissø. Denne vandindvinding har været ødelæggende for natur og fauna i Nedre Halleby Å. Havørredbestanden er næsten udryddet. Om sommeren og efteråret er der næsten intet vand i åen. Der opstår iltsvind og døde fisk ligger med bugen i vejret.

Venstres vandindvindings vanvid betyder at der nu skal indvindes endnu mere vand til  industrien.

Vores industrier Novozymes, Novo-Nordisk, Equinor, Oersted og Chr. Hansen er dem der bruger vandet. De er alle grønne virksomheder. Men dette vand er ikke hverken grønt eller bæredygtigt. Det indvindes fra et område som er naturbeskyttet med ødelæggende konsekvenser for naturen. Er de klar over dette ?  Eller er de blevet misinformeret af Kalundborg kommune til at tro vandet er bæredygtigt

Der er andre, ikke så ødelæggende alternativer til at tage vand fra et beskyttet naturområde. F.eks. Genbrug som allerede sker, afsaltning af havvand eller opsamling af regnvand.

Det er ikke gratis at være grøn. Stem på Venstre hvis Vandvidet skal fortsætte

Henrik Andersen, Kystbakken 15, 4400 Kalundborg

Del