Stemmesedler – magtmiddel eller dokument

Stemmesedler – magtmiddel eller dokument

kontakt@tv-kalundborg.dk

Mandag den 11. oktober afholder Folkevirke debataften på Kalundborg Bibliotek i forbindelse med udstillingen ”Stemmesedler – magtmiddel eller dokument”, der kan ses hele oktober måned.

Stemmesedlens udformning til debat

En stemmeseddel er en vigtig del af demokratiet. Den bruges til alt lige fra at vælge formand i den lokale sportsforening til at sammensætte folketinget. Stemmesedlen kan være et stykke papir eller et dyrebart dokument. Med udstilling og debataften ønsker Folkevirke at lægge op til debat om, hvilken demokratisk og politisk betydning udformningen af en stemmeseddel har samt de politiske og designmæssige overvejelser, der ligger bag.

Ved parlamentsvalg er der en lang række formaliteter, som skal overholdes, hvis valget skal være gyldigt. Med dette projekt ønsker Folkevirke at sætte fokus på netop stemmesedlernes udformning og de politiske og designmæssige overvejelser, der ligger bag. Det skal i den forbindelse påpeges, at stemmesedler i vise lande er unikke og bliver betragtet som et værdifuldt dokument. Derfor har mange lande en streng lovgivning om arkivering og gengivelse af stemmesedler. Den holdning deles ikke i Danmark, men for at undgå, at gamle stemmesedler cirkulerer i kommende afstemninger, så mærkes gamle, ubrugte stemmesedler med “Annulleret” – enten håndskrevet, stemplet eller maskinelt.

Læs mere om Folkevirke på http://www.folkevirke.dk/

Debataftenen foregår på Kalundborg Bibliotek mandag den 11. oktober kl. 17.30 – 19.30. Arrangementet er gratis, men kræver billet. Billetter kan bestilles på biblioteket eller via nedenstående link.

https://www.kalundborgbib.dk/arrangementer/mest-voksne/debataften-med-folkevirke-stemmesedler-magtmiddel-eller-dokument

Del