Stærke partnerskaber løfter i flok

Alliancen Biotekbyen bygger på den model, der blandt aktørerne i byen går under navnet Kalundborg-modellen. En model, som handler om samarbejde, stærke partnerskaber og ikke mindst om gensidig tillid.

Stærke partnerskaber løfter i flok 15 aktører på tværs af Biotekbyen Kalundborg indgår i et unikt partnerskab, hvor lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører samarbejder for i fællesskab at understøtte og styrke byens industri, uddannelsesmuligheder og den grønne omstilling. Arkivfoto: Jens Nielsen

15 aktører på tværs af Biotekbyen Kalundborg indgår i et unikt partnerskab, hvor lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører samarbejder for i fællesskab at understøtte og styrke byens industri, uddannelsesmuligheder og den grønne omstilling. Samarbejdet på tværs af aktørerne i Biotekbyen eksisterer i bedste velgående, og fredag den 22. april 2022 indvies partnerskabet Alliancen Biotekbyen officielt ved en mindre event på Helix Lab, hvor partnerne underskriver en samarbejdserklæring.

Samarbejdet på tværs af aktørerne i Biotekbyen eksisterer i bedste velgående, og fredag den 22. april 2022 indvies partnerskabet Alliancen Biotekbyen officielt ved en mindre event på Helix Lab, hvor partnerne underskriver en samarbejdserklæring.

Alliancen Biotekbyen bygger på den model, der blandt aktørerne i byen går under navnet Kalundborg-modellen. En model, som handler om samarbejde, stærke partnerskaber og ikke mindst om gensidig tillid.

Kalundborg-modellen er troen på devisen om værdien af at løfte i flok.

”De områder, som vi arbejder med i Alliancen Biotekbyen, er af afgørende betydning for, at Kalundborg Kommune er et attraktivt sted at bo og leve i, uddanne sig i, arbejde og drive virksomhed i og ikke mindst af afgørende betydning for at tiltrække og fastholde talentmasse og kvalificeret arbejdskraft. De målsætninger kan vi accelerere, når vi samarbejder og udnytter hinandens styrker til fælles gavn for alle i kommunen”, siger Jan Thomsen, Kommunaldirektør Kalundborg Kommune.

Alliancen Biotekbyen

Alliancen Biotekbyen repræsenterer Skandinaviens største biotekklynge. I samarbejdet indgår flere af Kalundborgs store virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører, som bl.a. viderefører det arbejde, der blev startet under navnet Rekrutteringsalliancen. Som navnet antyder, havde rekrutteringsalliancen fokus på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til Kalundborgs mange virksomheder.

Rekrutteringsagendaen er stadig højt prioriteret i Alliancen Biotekbyen. Men der er samtidig et ønske om et bredere partnerskab, hvor aktørerne i fællesskab arbejder for at skabe vækst og udvikling inden for Biotekbyens tre fokusområder:

  • Uddannelse, forskning og innovation
  • Biotekproduktion, procesindustri og industri 0
  • Bæredygtighed og grøn omstilling

Uddannelse, forskning og innovation

Alliancen Biotekbyen arbejder for, at Kalundborg i 2030 er en international førende uddannelses-, forsknings- og innovationsklynge for biotekproduktion og procesindustri.

I Kalundborg arbejdes der hen imod en vision om lokalt at kunne opdyrke en del af de talenter, som byens industri har brug for. Til det formål er der brug for en tæt kobling mellem byens virksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvilket bl.a. opstår i Biotekbyen-samarbejdet.

”Alliancen Biotekbyen er med til at bygge bro mellem den lokale industri, uddannelser og forskning. Kalundborg har potentiale til at være et førende center inden for bioteknisk uddannelse, forskning og innovation. Placeringen af relevante uddannelser i nærhed til industrien er af stor betydning i forhold til at uddanne og udvikle talenter lokalt og dermed etablere en stærk fødekæde målrettet industriens behov. Desuden vil styrkede rammer for forskning i og udvikling af innovative og bæredygtige produktionsteknologier fungerer som en løftestang til teknologisk udvikling og vækst. Ikke bare for Novo Nordisk og den øvrige industri med aktiviteter i Kalundborg, men også for produktionsdanmark som helhed”, siger Stine Gry Roland, Director Communications & Public Affairs, Novo Nordisk Kalundborg, samt Novo Nordisk repræsentant i styregruppen for Alliancen Biotekbyen.

De 15 aktører på tværs af Biotekbyen Kalundborg er: Kalundborg Kommune, Kalundborg Forsyning, Novo Nordisk, Novozymes, NNE, Chr. Hansen, Kalundborg Refinery, Helix Lab, Professionshøjskolen Absalon, Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Maskinmesterskolen København, Kalundborg Gymnasium, Knowledge Hub Zealand, Kalundborg Symbiose og Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Del