Stadig alt for lang ventetid på byggesager

Mange har ventet i mere end et halvt år på svar på deres byggesag – mange venter stadig

Stadig alt for lang ventetid på byggesager Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V) er uforstående overfor, hvorfor sagsbehandlingstiden er så lang. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På dagsordenen for Teknik- & Miljøudvalgsmødet den 5. oktober er et af punkterne en orientering om status på byggesagsområdet, der har været ualmindeligt meget bagud de sidste par år – i 2021 har mange ventet i mere end et halvt år på svar på deres byggesag – mange venter stadig.

Administrationen skal på Teknik- og Miljøudvalgsmødet start oktober orientere om status på byggesagsområdet, og om indsatser for at nedbringe ”sagspukler” og sagsbehandlingstider. På mødet vil administrationen ydermere fremlægge og uddybe status for september.

”Sagsbehandlingen har i første halvdel af 2021 været ubestemmelig, og det har været svært for området at give en tilbagemelding på forespørgsler. I september er vi dog nået ned på en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 6 måneder. Det er stadig langt fra servicemålene, men er det der meldes ud ved forespørgsler. Hjemmesiden opdateres med den nye information,” står der bl.a. under sagsfremstilling på dagsordenen.

Tilført nye byggesagsbehandlere i juni

Ifølge administrationen arbejdes der med fokus på fortsatte effektiviseringer og forenklede sags- og beslutningsgange. Området er før sommerferien tilført fire nye byggesagsbehandlere, og systemet er skiftet, da det gamle system ophører. 

”Der er truffet 109 afgørelser fra den 1. september 2021 til og med den 28. september 2021, og i samme periode er der indkommet 56 nye sager. I september 2020 blev der oprette 147 sager, og der blev truffet afgørelse i 83 sager. Pt. er der 627 sager, der afventer på den ene eller anden måde. Nedgangen i antallet af indkomne sager bekræfter en tendens, der er oplevet siden sommeren. Dette betyder, at puklen af gamle sager nedbringes. På den baggrund forventes det, at sagsbehandlingstiden vil falde, og at der i december kan udmeldes en ny aktuel tid,” står der endvidere i punktet på dagsordenen.

Formand mener ikke, at det er godt nok 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V) er uforstående overfor, hvorfor sagsbehandlingstiden er så lang, som tilfældet har været meget længe i Kalundborg Kommune.

”Vi har bedt om, at det kommer med på dagsordenen, da vi gerne vil følge det. Udvalget er opmærksomme på, at det er utilfredsstillende, som det kører nu. Vi er langt bagefter, og vi synes stadig, at det går for langsomt. Nu får vi en status på det. Forventningen er, at man skal kunne melde en ny tidsplan ud til december, og den skulle gerne hedde mellem 4 og 6 uger. Det er ikke godt nok, som det er nu, og det har vi vidst længe,” siger han.

Del