Springer fra vandsamarbejde i 11. time.

Læserbrev: Kalundborg Forsyning svigter: springer fra vandsamarbejde i 11. time

På et møde for alle vandværkerne i Kalundborg kommune meddelte Kalundborg Forsyning, at de alligevel ikke vil deltage i et såkaldt vandsamarbejde, hvor private vandværker og Forsyningen sammen skulle arbejde for etablering af beskyttelsesområder omkring drikkevandsboringer.

Forsyningen mener tilsyneladende, at de har så få drikkevandsboringer med BNBO (BoringsNærBeskyttelsesOmråde) at det ikke vil kunne betale sig rent økonomisk at indgå i samarbejdet. Forud lå flere måneder med dialog og møder, der skulle lede til etableringen af samarbejdet.

Alligevel er det først på selve det besluttende møde, at Forsyningen springer bomben og trækker sig fra samarbejdet. Vi føler os holdt for nar og det er spild af alles tid – kommunens, vandværkernes og lodsejernes. Hvad er der sket i kulisserne siden Forsyningen springer fra?

Konsekvens for lodsejerne

Konsekvensen er, at de små, private vandværker står tilbage med en opgave, de ikke kan løse - man skal huske på, at det er frivillige bestyrelser, der driver vandværkerne. Men også de landmænd, der ejer jorden med drikkevandsboringerne lades i stikken, for nu mister de muligheden for at lave en frivillig aftale med vandværket. I stedet må de nu vente på, at Staten griber ind og tvinger en aftale igennem. At staten skal gribe ind kan aldrig være godt for nogen af parterne.  

Landbruget vil gerne

Det er ikke landbruget, der ikke vil lave frivillige aftaler. Det er vandværkerne, der ikke kan eller vil løfte opgaven.  Vi har taget initiativ til møder og presset på for, at der skulle gang i processen og nu læner vandværkerne sig tilbage. Det er i alles interesse, at dialogen om frivillige aftaler kommer tilbage på sporet.

Vi er stadig indstillet på dialog, og nu må borgmester Martin Dam træde i karakter og indkalde vandværkerne og forsyningen, så vi får gang i processen. Staten har givet kommunen en opgave – nu må Kalundborg Kommune vise, at de kan løse den.

Poul Henrik Prahl, Næstformand Landboforeningen Gefion, Ærtebjergvej 2, 4400 Kalundborg

Frank Keinicke Nielsen, bestyrelsesmedlem Landboforeningen Gefion, Ougtvedvej 14A, 4291 Ruds Vedby

Del