Spørgsmål til kommunalpolitikerne

Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Turistforening har, i forbindelse med det kommende kommunevalg, sendt en mail til alle de opstillede partier. Det har de gjort, fordi de gerne vil vide, hvilke tanker, planer og forslag, de har til udvikling af turismen i og til Kalundborg.

I e-mailen står bl.a, at: Kalundborg Turistforening har valgt at udarbejde en række spørgsmål til de politiske partier, der opstiller kandidater til kommunalvalget den 16. november 2021. Spørgsmålene stiller vi på baggrund af, at det er som om, ingen tager sig af turismeudviklingen i Kalundborg. Destination Sjælland varetager Kalundborgs interesser, sådan som hensigten er med Destination Sjælland. Det er et destinationsselskab, som skal varetage kommercielle destinationers interesser, og Kalundborg er ikke en kommerciel destination, det er Kalundborg Museum, Dyrehøj Vingård og andre steder i Kalundborg og omegn, men Kalundborgs turismeinteresser er der pt. kun Kalundborg Turistforening til at varetage, derfor spørgsmålene til politikerne.

”Vi har sendt en mail til alle de opstillede partier til det kommende kommunevalg, hvor vi har vedhæftet en liste med seks spørgsmål, som vi gerne vil have svar på,” fortæller Hans-Henrik Nielsen, der er formand for Kalundborg Turistforening 

Spørgsmålene til de politiske partier i kommunen ses nedenfor, for uddybning, kan man henvende sig til Kalundborg Turistforening.

  • Spørgsmål 1: Om vedligeholdelse af byens seværdigheder og turistattraktioner. Vil jeres parti være med til at udvikle en vedligeholdelsesplan, og vil I budgettere med tilstrækkelige midler til, at optimere vedligeholdelsen af seværdighederne således, at byens gæster oplever vel vedligeholdte seværdigheder, der giver gæsterne en god oplevelse og lyst til at komme igen?
  • Spørgsmål 2: Om turistinformation på bygninger. Vil jeres parti i kommunalbestyrelsen arbejde aktivt for at sikre skiltning, QR-koder og anden relevant information til byens gæster?
  • Spørgsmål 3: Om de kendte personer, der har tilknytning til Kalundborg. Vil jeres parti være med til at afsætte ressourcer til at sikre udbredelse af kendskabet til nogle af de mange landskendte personers relationer til Kalundborg?
  • Spørgsmål 4: Om hvordan Kalundborg byder gæster velkommen. Vil I tage initiativer til at gøre Kalundborg og indfaldsvejene mere imødekommende over for gæster, der kommer til byen?
  • Spørgsmål 5: Om byens gæsters og besøgendes basale forhold. Byens gæster og byens borgere har nogle behov, der skal opfyldes for at sikre, at besøget i Kalundborg bliver en rigtig god oplevelse. Cykelturister og i det hele taget cyklister i Kalundborg lever livet farligt. Der mangler cykelstier, og i det hele taget faciliteter for cyklister. Af andre behov, der skal opfyldes, er manglen på offentlige toiletter med badefaciliteter.  Hvad vil I gøre for at rette op på de nævnte forhold, som ikke er nye krav, men forhold der er blevet diskuteret i årevis?
  • Spørgsmål 6: Om de frivillige foreningers aktivitet. Vil I, i kommunalbestyrelsen, arbejde aktivt for medskabende aktiviteter sammen med de frivillige foreninger, og arbejde aktivt for at understøtte de frivillige foreningers aktiviteter til gavn for byens borgere, gæster og turister.

Del