Spildevandet renser næsten sig selv

En række naturlige processer forvandler grumset spildevand til rent vand.

Spildevandet renser næsten sig selv En række naturlige processer forvandler grumset spildevand til rent vand på renseanlægget.

kontakt@tv-kalundborg.dk

En række naturlige processer forvandler grumset spildevand til rent vand på renseanlægget. Det viser Kalundborg Forsyning i en ny film om rense-anlægget. Her følger man spildevandet, fra det løber ind på renseanlægget, til det rensede vand bliver ledt ud i naturen.

Rensningen foregår i tre faser: Mekanisk, biologisk og kemisk. Mekanisk rensning er riste og sandfang, som opfanger urenheder og udskiller fedt. Biologisk rensning er iltning og genbrug af bakterier, som fjerner ammonium og organisk stof fra vandet. Kemisk rensning er tilsætning af salte, som binder sig til fosforen, så den bliver udskilt.

”Det er den historie, vi fortæller, når vi har besøg på renseanlægget. Men for gæsten kan det være svært at se for sig, fordi det hele foregår i nogle store bassiner. Derfor er det rart at kunne vise en film, der forklarer processen,” siger Kasper Sølvsten Rehn der er procesingeniør hos Kalundborg Forsyning.

Renere vand

Alt på renseanlægget foregår automatisk, og i alle bassiner er der sensorer, så Kalundborg Forsyning hele tiden kan følge med og justere, hvis der skulle blive behov for det. Processen med at rense vandet bliver løbende forbedret, men det grundlæggende princip med mekanisk, biologisk og kemisk rensning er uforandret gennem mere end 30 år. Til gengæld bliver det rensede spildevand renere og renere med årene.

”Det er jo hele vores formål at rense vandet, så godt som muligt, til gavn for vandløb, fjord og hav,” siger Kasper Sølvsten Rehn.

Man kan se filmen på forsyningens hjemmeside, www.kalfor.dk -under spildevand, om spildevand og kloak ”sådan renser vi spildevand”.

Del