Spekulationsbyggeriet i Kalundborg Midtby.

Læserbrev: Spekulationsbyggeriet i Kalundborg Midtby - en politisk skamstøtte

Der er fremlagt planer for et omfattende og særdeles skadeligt byggeri i Kalundborg Midtby. Angiveligt er formålet, at ”udvide paletten med attraktive boliger” for at tiltrække nye borgere.

Planerne minder i uhyggelig grad om de overvejelser, der blev gjort i forbindelse med det sammenstyrtede midtertårn på Vor Frue Kirke i 1827. Der blev i ramme alvor arbejdet med en fladpandet plan om at nedrive de øvrige fire tårne til en højde så der kunne lægges et fælles tag over alle fem tårne- det forstår sig, at det var den billigste løsning.

Gennem en landsdækkende indsamling blev der tilvejebragt de nødvendige midler til genopførelse af midtertårnet. Derfor står den femtårnede unikke Vor Frue Kirke i dag med alle fem tårne som et enestående vartegn for det Middelalderlige Kalundborg. Det Middelalderlige Kalundborg skal ses som en helhed bestående af Højbyen, Vor Frue Kirke, Vestborgens Voldsted, Bymuren omkring Højbyen og endelig Østborgens Voldsted med Danmarks største Middelaldertårn Folen og fundamentrester af det runde tårn Fars Hat (tænk på Gåsetårnet i Vordingborg), der bør være uantastelig overfor indgreb. Kun i Kalundborg findes et Middelalderanlæg med to borge. Byggeplanerne vil kværne hen over såvel Østborgens voldsted, Franciskanerklosterets areal samt Klosterparkens grønne rekreative åndehul. Det skriger til himlen, at nogen i deres mest vanvittige øjeblik kan foreslå at bygge henover det Middelalderlige Danehofslot i Kalundborg.

Tværtimod burde alle kræfter samles om bedst mulig at retablere Østborgens voldsted og genskabe voldgraven med mere. Voldstedet bør ryddes for alle nyere bygninger og Danehofslottets omfang markeres i terrænet. Det ville blive en turistattraktion i særklasse, der kunne bidrage til at vise Kalundborgs betydning som næsten Danmarks Hovedstad med Rigsarkivet i Folen gennem Middelalderen. Bevarelsen af Østborgens voldsted er ikke kun af betydning lokalt, men rækker ind over Danmarkshistorien. Derfor intet byggeri i Kalundborg Midtby!

Skulle katastrofen alligevel indtræffe med bygning af SKAMSTØTTEN så ville udbudsannoncen formentlig lyde: ”Enestående eksklusive boliger (til dem der har råd) opført på det Middelalderlige Danehofslots areal i Kalundborg. Byggeriet blev muliggjort af den afgående Kommunalbestyrelses totale blankhed i historieforståelse”

Vælgerne i Kalundborg har imidlertid en enestående mulighed for ved KV-21, at indvælge en ny Kommunalbestyrelse med en bevidst holdning til bevarelse af den kulturarv, der findes i Kalundborg Midtby og som skal bevares for kommende slægtled af kalundborgensere. I den afgående kommunalbestyrelse sidder en række medlemmer, der trænger gevaldigt til en tur ud i det virkelige liv.

Erik Dannenberg

Vestre Havnevej 16

4400 Kalundborg

Del