Specialundervisning

Specialundervisning

Læserbrev: Specialundervisning

Stævningen mod Kalundborg Kommune har sat fokus på skolernes dilemma, når de skal vurdere om et barn skal have tilbud om specialundervisning. Børn i specialundervisning presser den enkeltes skole budget og forringer arbejdsmiljø og undervisning.

Vi må nok konstatere, at vi har haft og har for mange sager om børn der ikke trives i skolen. På grund af Budgetloven, som Thorning-regeringen indførte og som først skal revideres i 2033, er der loft over hvor mange penge kommunerne må bruge til service.

De mange penge som kommunen har, må vi ikke bruge på flere ordninger i skolerne med fx to lærere eller en lærer / pædagog. Noget der ellers kunne hjælpe både børn og personale. Man kan jo håbe, at KL slår i bordet overfor regeringen, så vi får mulighed for at bruge de penge vi har, til fordel for børn og borgere.

Med hensyn til forbedringer af skolernes lokaliteter er der også et loft i budgettet.  Der er dog den mulighed, at dersom der er politisk vilje, kan man bruge flere penge til anlæg. Det oplevede vi, da der var behov for en vej til firmaet Remilk.  De over 30 millioner kroner til vejen blev bare taget af kassen. På den måde, dog med en politisk velvilje kunne vi i hvert fald forbedre nogle skolers lokaliteter.

Niels Erik Danielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten

Del