Spar penge ved at indstille dit anlæg korrekt

Det koster på varmeregningen, når returvandet er for varmt.

Spar penge ved at indstille dit anlæg korrekt Kalundborg Forsyning opfordrer til, at fjernvarmekunderne bruger sommerluk-ventilen på deres anlæg.  

kontakt@tv-kalundborg.dk

Det koster på varmeregningen, når returvandet er for varmt. Fjernvarmen i Kalundborg skal sættes på sommertid, og Anders Qvist fra Kalundborg Forsyning opfordrer derfor til, at fjernvarmekunderne bruger sommerluk-ventilen på deres anlæg.  

Ifølge Anders Qvist er det ikke nok at dreje radiatorens termostat i bund eller slukke for cirkulationspumpen, hvis man vil spare penge på varmen. Det handler nemlig i stedet om at sikre, at temperaturen på returvandet kommer så langt ned, som muligt, og derfor skal man lukke for sommerventilen og slukke for cirkulationspumpen.

”Vores kunder kan spare omkring 3-5 procent på den årlige varmeregning, og det svarer til omkring 800 kroner for en gennemsnitforbruger. Dertil kommer CO2-gevinsten, hvis fjernvarmen sættes på sommertid, og ventilen bruges,” siger Anders Qvist.

Ifølge ham vil forsyningen også spare på driftsomkostninger, hvis fjernvarmekunderne bruger sommersluk-ventilen, for det varme returvand belaster unødigt, og det er rent spild og overflødigt. Kalundborg Forsyning kan via fjernaflæsnings systemet følge forbruget hos den enkelte kunde, og tager en bred stikprøve en gang om måneden, for at se om nogle kunder har en meget høj returtemperatur.

Høj temperatur på returvand koster

Forsyningen har kontaktet flere kunder, hvor returvandet havde en ekstrem høj temperatur på omkring 70 grader. Det er dyrt på varmeregningen, og Forsyningen har kontaktet de pågældende for at gøre opmærksom på, at den var gal med indstillingen, eller også noget galt med installationen. Måske et gammelt anlæg, som trænger til udskiftning.

Når cirkulationspumpen er blevet slukket, er det en god ide at tænde for pumpen en time en gang om måneden, for at pumpen ikke sætter sig fast. Har man et nyere fjernvarmeanlæg med vejrkompensation (ECL styring) skal man ikke foretage sig noget. ECL styringen er en hvid boks, som sidder ved siden af fjernvarmeanlægget. Siden 2018 har det været et lovkrav at fjernvarmeanlæg er udstyret med vejrkompensation. 

Der er hjælp at hente på forsyningens hjemmeside;  www.kalfor.dk (under fjernvarme, indstilling af fjernvarmeanlæg) Her får man gode råd og vejledning. Man kan også få flere tips til effektiv varmestyring på www.SparEnergi.dk Hvis man er i tvivl, er det en god ide af kontakte en VVS-fagmand.

Del