Spar penge - indstil dit fjernvarmeanlæg korrekt

Der er penge at tjene for fjernvarmekunderne, hvis returvandet har en temperatur på 45 grader eller mindre.

Spar penge - indstil dit fjernvarmeanlæg korrekt  Anders Qvist, procesoperatør ved Kalundborg Forsyning, ved en fjernvarmeinstallation. Privatfoto

Med fokus på returvarmen, altså den temperatur fjernvarmevandet har, når det sendes retur, kan der sparres penge på varmeregningen. -Det handler simpelthen om at få mest ud af varmen.

Der er penge at tjene for fjernvarmekunderne, hvis returvandet har en temperatur på 45 grader eller mindre. Dette belønnes med en reduktion i varmeregningen, hvorimod der skal betales flere penge, hvis returtemperaturen er over 45 grader.

”1/3 af vores kunder har en returtemperatur som ligger over 45 grader, og det afspejler sig i varmeregningen,” siger Anders Qvist, procesoperatør ved Kalundborg Forsyning. ”Det handler ganske enkelt om at få mest ud af den varme, som vores kunder modtager.”

Kunderne kan selv følge deres varmeforbrug på den private varmemåler i hjemmet, og de kan se både fremløb- og returtemperaturen på fjernvarmevandet. Men de skal ifølge Anders Qvist være opmærksom på, at der er tale om øjebliksværdier. ”Det, vi bruger som grundlag for motivationsafregningen, er et gennemsnit af temperaturerne målt over et helt år for hver enkelt kunde”, forklarer Anders Qvist.

En returtemperatur på under 45 grader er tilfredsstillende, og det belønnes med en reduktion i varmeregningen på 3,75 kr. inkl. moms pr. MWh pr. grad under 45 grader. Er returtemperaturen derimod højere end 45 grader, tillægges der 3,75 kr. inkl. moms pr. MWh pr. grad, over 45 grader. -Jo lavere returtemperatur, jo flere penge er der at spare.

Ander Qvist understreger også, at man på forsyningen meget gerne vil guide kunderne til en lavere returtemperatur, men at det er VVS-fagfolk, som skal tjekke og indstille installationen, hvis man ikke selv kan. Han tilføjer også, at nok koster det at få fagfolk til at tjekke sit anlæg, men pengene kan hurtigt være tjent ind. Anders Qvist syntes også, at det er en god ide, hvis kunderne læser på forsyningen hjemmeside, hvor der står meget mere om fjernvarme, motivationsfaktor og belastningsbidrag.

Hold øje med varmeforbruget

Kunderne kan følge sit varmeforbrug ved at logge ind på "Min Forsyning” på forsyningens hjemmeside: på www.kalfor.dk. Ved at kigge på sine årsopgørelser, kan man se om varmeregningen er steget. Måske er den gal med indstillingen af fjernvarmeanlægget, eller måske har man et gammelt anlæg, som trænger til en udskiftning.

Del