Som at ændre kurs på en supertanker

Som at ændre kurs på en supertanker

Læserbrev: Som at ændre kurs på en supertanker

Den proklamerede lukning af to butikker i Kordilgade har fået erhvervschefen til at foreslå etableringen af et handelsråd.

Jeg beklager at måtte sige det: Men udviklingen (læs afmonteringen) af detailhandlen i Kalundborg er i nogen grad selvforskyldt.

Historisk var det Kalundborgs byråd, som inden kommunesammenlægningen de facto smadrede handlen i Kalundborg bymidte, da man besluttede at ændre Stejlhøjs status fra erhvervsområde til et detailhandelsområde.  Blot fordi, man ville have ”hurtige” penge i kommunekassen fra grundsalget. 

Resultatet var, at forretninger, der ønskede mere plads, flyttede ud til Stejlhøj og efterlod tomme lokaler i byen.  De store landsdækkende detailhandelskæder har også slået sig ned på Stejlhøj.

Med en begavet og målrettet indsats fra kommune, erhvervsråd og handelsstandsforening kunne man godt - i samarbejde med grundejere - have fundet plads til forretningsudvidelser og landsdækkende kæder i Elmegade og Bredgade, og således beholdt handlen inde i byen.  Nu er det for sent.

Gradvis er de ejerledede forretninger i Kordilgade blevet afløst af de landsdækkende detailforretninger, som bliver styret udefra.  De har ingen interesse i at gøre noget specielt for Kalundborg men lukrerer blot på de aktiviteter, der bliver sat i gang lokalt.  Og de har ingen problemer med at lukke butikker, der giver et for lille overskud.

Dertil kommer, at handel på internettet for altid har ændret detailhandlen i Danmark.

Det er kun butikker med en stærk profil og god ledelse, som overlever i konkurrence med kædebutikkerne og internettet.  Hvis de ikke har det, får de kun et par års levetid.

At ændre handelslivet i Kalundborg centrum (og i Høng og Gørlev) i positiv retning vil være som at ændre kursen på en supertanker. 

Og vi havner uvægerligt i sidste sommers kulturdebat.

Det eneste, der kan vende skuden, er en beslutsom indsats på kulturområdet i bredeste forstand.  Både fra kommunal side og fra forenings- og handelslivet.  Det kræver ideer, vilje, talent, tålmodighed og en hulens masse penge.

Er det muligt i Kalundborg kommune?

Flemming Deenfeldt Hansen

Del