Socialdemokratiet har valgt spidskandidat

"Vi ønsker flere borgere, der vil flytte til kommunen. Det kræver en langsigtet satsning på kultureludvikling, på forskellige typer af boliger til især både unge og ældre, gode skoler og dagtilbud"

Socialdemokratiet har valgt spidskandidat
Lars Kuhre Mortensen, formand for Socialdemokratiet i Kalundborg sammen med Tina Beck-Nilsson, der nu er valgt som spidskandidat for Socialdemokratiet i Kalundborg. Privatfoto

Af Jens Nielsen

Socialdemokratiet i Kalundborg afholdt en velbesøgt generalforsamling søndag og markerede en afgørende milepæl i partiets stærke lokale opbakning og store engagement for mere lighed og velfærd i Kalundborg Kommune. Tina Beck-Nilsson er stadigvæk partiets spidskandidat.

Vigtigste punkt på dagsordenen var, at generalforsamlingen indstillede og valgte Tina Beck-Nilsson enstemmigt og med stående bifald som spidskandidat til repræsentantskabet i fællesledelsen i maj måned.

”Det er generalforsamlingens overbevisning, at Tina vil have fokus på lighed, social retfærdighed og arbejde for en kommune i balance ved kommunalvalget i 2025.  Tina vil arbejde utrætteligt på at skabe positive forandringer og styrke velfærden for alle borgere. Med valget af Tina Beck-Nilsson til spidskandidat har generalforsamlingen sat retningen for en ambitiøs politisk dagsorden, der adresserer de aktuelle udfordringer og skaber grundlag for en solidarisk fremtid,” oplyser Lars Kuhre Mortensen, formand for Socialdemokratiet i Kalundborg.

Formand Lars Kuhre Mortensen aflagde bestyrelsens beretning fra året, der gik, med lokalt, nationalt og internationalt fokus, hvor vægten var lagt på det store medlemsengagement, der findes i Socialdemokratiet i Kalundborg.

Kirsten Rask, der er kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlem, aflagde en fyldestgørende beretning om årets gang og ikke mindst de udfordringer, som sundhedsvæsenet og regionen står over for.

Generalforsamlingen havde også besøg fra to folketingsmedlemmer, Rasmus Horn Langhoff og Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek.

Rasmus Horn Langhoff satte fokus på regeringens og folketingets arbejde med de områder, der ligger ham nært. Særligt havde Rasmus fokus på, at det er vigtigt at Kalundborg sundhedshus udvikles, så borgerne har en god sundhedsdækning i Nordvestsjælland.

Det mere lokale islæt stod viceborgmester Tina Beck-Nilsson for. Tina tog afsæt i de problematikker, der følger med en kommune i udvikling erhvervsmæssigt.

"Vi ønsker flere borgere, der vil flytte til kommunen. Det kræver en langsigtet satsning på kultureludvikling, på forskellige typer af boliger til især både unge og ældre, gode skoler og dagtilbud, over til fuldstændig præsente udfordringer med bykerner, forretninger og pendling,” sagde hun i sin tale.

Tina lagde vægt på, at den udvikling ikke kommer af sig selv, bare fordi erhvervslivet udvikler sig. Det kræver politisk dedikation og vilje til at udvikle.

Del