Socialdemokrat må forlade Økonomiudvalget

Socialdemokrat er inhabil i forhold til at sidde i Økonomiudvalget, og må derfor forlade udvalget. 

Socialdemokrat må forlade Økonomiudvalget Ankestyrelsen har vurderet, at Nikolaj Lykke Vad er inhabil i forhold til at sidde i Økonomiudvalget. Foto: Kalundborg Kommune

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Nikolaj Lykke Vad (S) deltog ikke i Økonomiudvalgets første møde den 19. januar, da Ankestyrelsen den 13. januar har vurderet, at Nikolaj Lykke Vad er inhabil i forhold til at sidde i Økonomiudvalget. På denne baggrund anmoder Socialdemokratiet om, at man fritager Nikolaj Lykke Vad fra posten og udpeger en ny.

Socialdemokratiet er blevet bekendt med, at Nikolai Lykke Vads ansættelse i økonomiafdelingen i Kalundborg Kommune er uforenelig med en udvalgspost i Økonomiudvalget, jf. styrelsesloven § 29, stk. 3, litra a. Kommunalbestyrelsen anmodes derfor om, at fritage Nikolai Lykke Vad i henhold til udpegning på det konstituerende møde den 1. december 2021, og at foretage en omkonstituering og pege på en ny.

Administrationen så problemet

Borgmester Martin Damm (V) fortæller, at Kalundborg Kommunes administration mente, at der var et problem med Nikolaj Lykke Vads plads i Økonomiudvalget, og deraf har forelagt sagen for Kommunernes Landsforening (KL) og efterfølgende i Ankestyrelsen for at finde ud af, hvorvidt Nikolaj Lykke Vad på lovligt grundlag er berettiget til pladsen i Økonomiudvalget.

”Jeg tænkte, at det kunne blive et problem, at en kommunalansat sidder i Økonomiudvalget, hvilket jeg også sagde på det tidspunkt. Men jeg kendte faktisk ikke den helt særlige regel omkring Økonomiudvalget, men det er altså klarlagt nu,” fortæller Martin Damm.

S ændrer posterne internt

Socialdemokratiet i Kalundborg skal altså nu udpege en anden kandidat til posten, og viceborgmester Tina Beck-Nilsson (S) fortæller, at de er i gang med at finde ud af, hvordan de skal ændre på posterne internt.

”Vi har fået afgørelsen, og den følger vi selvfølgelig. Lige nu er vi i gang med, i gruppen, at finde ud af, hvordan vi bytter rundt på posterne internt. Vi kigger på det samlede billede, så alle har noget at lave, og ingen har for meget. På kommunalbestyrelsesmødet på tirsdag bliver det endelig besluttet,” siger Tina Beck-Nilsson.

Del