Skytteforening bygger 7 meter høje volde rundt om ny skydebane

Store entreprenørmaskiner har de sidste 14 dage ryddet området for træer og anden beplantning og når miljøtilladelsen er på plads, vil lastbiler køre jord til området, som skal bruges til 7 meter høje jordvolde.

Skytteforening bygger 7 meter høje volde rundt om ny skydebane
Store entreprenørmaskiner er klar til at etablere 7 meter høje jordvilde rundt om nye skydebaner i Værslev. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Værslev Skytteforening er gået i gang med at udvide deres skydebane på området bag Værslev Forsamlingshus. For at kunne opfylde de nyeste støjkrav skal der byges støjvolde i 7 meters højde.

Store entreprenørmaskiner har de sidste 14 dage ryddet området bag Værslev Forsamlingshus for træer og anden beplantning og når miljøtilladelsen er på plads, vil lastbiler køre jord til området, som skal bruges til 7 meter høje jordvolde.

Området som nu er ryddet har førhen været brugt som håndboldbaner men Værslev Skytteforening har siden 2005 haft en brugsretsaftale af området.

”Der ligger en lokalplan for området om, at skytteforeningen kan tage det omtalte område i brug. I 2021 er der givet en landzonetilladelse til at indrette området med støjvolde og skydebane og helt tilbage fra 2005 har der været en aftale med skytteforeningen om, at de måtte tage området i brug,” fortæller Christian Sabber, chef for Plan, Byg og Miljø i Kalundborg Kommune.

Værslev Skytteforening ønsker at udvide skydebanen så der kan tilbydes flere discipliner til medlemmerne, og det er det arbejde som nu er sat i gang.

”Vi har fået en landzonetilladelse i 2021 til, at vi kan udvide med to discipliner som vi ikke har på skydebanen i dag, en bane hvor der kan skydes efter bevægelige mål, bl.a. med bue og pil, og 50 meter salonriffelbaner, sidstnævnte henvender sig meget til unge mennesker, og dem vil vi gerne have flere af, og støjer i øvrigt ikke ret meget,” fortæller Leif Dalsgaard, og fortsætter, ”Når vi udvider skudebanen, så skal hele banen, både det nye og det gamle anlæg opfylde de nyeste støjkrav, dvs. vi går fra 75 db til 65 db, og for at kunne opfylde de krav skal der bygges støjvolde rundt om banen og det er det arbejde vi nu er gået i gang med.”

Lige nu ventes der på en miljøgodkendelse af projektet før de store mængder jord kan køres ind i området.

Naboer bange for mere støj

Tilbage i 2021 hvor sagen blev behandlet i Kalundborg Kommune var der to indsigelser mod udvidelsen af skydebanen, bl.a. på grund af støj, og den bekymring er der stadigvæk fra flere naboer.

"Vi har tidligere været med til en række møder hvor vi fik lovning på, at der ikke kom flere skydebaner. De fik lov til at ændre den skydebane som var der i forvejen mod, at der skulle laves en jordvold så støjen blev reduceret for vores skyld, og vi vil ikke have mere skyderi på andre tidspunkter end det som foregår nu,” fortæller Frank Thestrup – Jørgensen, som er nabo til skydebanen.

”Vi gør meget for at have et godt forhold til naboerne, vi vil bestemt ikke genere nogen, vi vil strække os rigtigt langt for at gøre det behageligt at være i nærheden af os,” siger Leif Dalsgaard.

Værslev Skytteforening har tæt på 400 medlemmer.

Del