Skrumper kulturen?

Skrumper kulturen?

Læserbrev: Skrumper kulturen?

Skrumper den danske kultur?

Nej – det gør den nok ikke – men vi samles måske i dag i andre sammenhænge end for 25 år siden.

Hvordan har især den danske provinskultur det?

Jeg har netop været vidne til, at et af Kalundborg Kommunes kulturcentre: ”Medborgerforeningen i Gørlev”, lukker ned.

En forening med tilfredsstillende medlemstal, men uden mulighed for at stille en bestyrelse. Kræfter og energi er sluppet op.

Medborgerforeningen i Gørlev

har i en årrække været den ene af fire foreninger omkring Den gamle Biograf, Gørlev. Kalundborg Kommune har støttet økonomisk, og utrætteligt har medborgerforeningens bestyrelse præsenteret kvalitetsforestillinger med kendte og mindre kendte navne. 

Som ildsjæle og med idealisme er bestyrelsen ved hvert arrangement mødt op et par timer før forestillingen for at dække borde, klargøre traktement og tage imod kunstneren til sceneklargøring.

Sandsynligvis også med tungt slæb af nødvendigt grej til forestillingen.

Den Gamle Biograf har blandt udøvende også ry for at være et godt sted at optræde. - Såvel mht. lokale som med modtagelse af de optrædende.

Ved hvert arrangement har bestyrelsen stået på pinde for at gøre aftenen til en god oplevelse – og efterfølgende, når publikum er sivet ud, ventede et par timers arbejde: opvask, oprydning, rengøring i sal, bag scene og på toiletter.

Foruden de praktiske opgaver kræves i dag flere og flere administrative opgaver af – og for - det offentlige.

Mange af disse opgaver kræver udvidet kompetence indenfor it-bearbejdning – en ekstra kompetence/opgave udover den egentlige bestyrelsesopgave.

Kalundborg Kommunes politikere

– og borgere – har med rette i årevis udtalt stolthed over kommunens store antal foreninger, men det må erkendes, at forenings- og medlemstal falder – og på landsplan ses desværre tilsvarende tendens.

Når Medborgerforeningen som den ene af fire foreninger i Den Gamle Biograf lukker, hvordan vil situationen i de øvrige tre så tage sig ud?

Vil det betyde økonomisk forandring?

Vil det betyde noget rent praktisk?

Vil det betyde noget inspirationsmæssigt?

Vil det betyde noget for den enkelte forenings overlevelse?

Foreningers fremtid på landsplan

Hvis så blot denne forening var en enlig svale!

Desværre er det samme tilfældet for mange af landets foreninger: de ildsjæle, der har båret ildhu og praktisk arbejde, har nået en alder, hvor kræfterne slipper op, og meget få yngre kræfter står parate til at overtage bestyrelsesarbejdet. 

Naturligvis skal vi have åbne øjne for, at samfund og fællesskaber ændrer sig.

Men kan vi/medlemmer og det offentlige i fællesskab tænke nye tanker?

F.eks. ændre kommunale og statslige krav til foreningers administration – etablere rengøringsordninger - suppleringshjælp i forbindelse med tungt slæb – kollektiv it-støtte - osv., osv.???   

Bestyrelsen for Medborgerforeningen i Gørlev har et par år varslet at ville stoppe.

Mandag den 17. april  afholdes ekstraordinær generalforsamling med eet punkt på dagsordenen:

Nedlægning af Medborgerforeningen i Gørlev. 

Venlig hilsen

Dorte Birch

Medlem af og udøvende aktør i Medborgerforeningen i Gørlev

Del