Skoleledelser samlet på tværs af kommuner

Skoleledelserne på alle folkeskoler, efterskoler samt privat- og friskoler i henholdsvis Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommune var for andet år i træk samlet.

Skoleledelser samlet på tværs af kommuner
Der var over 40 tilmeldte til mandagens ledelsesarrangement, og det hele begyndte med morgenmad og netværk. Privatfoto.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Skoleledelserne på alle folkeskoler, efterskoler samt privat- og friskoler i henholdsvis Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommune var for andet år i træk inviteret til formiddagsmøde på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

”Vi har igennem en række år, som en årlig tilbagevendende begivenhed, inviteret alle ungdomsuddannelsesvejlederne fra de tre kommuner til et tværgående møde. På disse møder har vi og vores elever dels givet et indblik i den aktuelle hverdag på udvalgte uddannelser, dels har vi fremlagt nye tiltag og projekter. Desuden har disse møder også rummet mulighed for gensidig sparring på det mere generelle uddannelsesområde,” fortæller vicedirektør Malene Grandjean, der til dagligt sidder med det overordnede ansvar for tre gymnasier, tre erhvervsuddannelsesinstitutioner og en række forskellige udbud af 10. klasse i de tre kommuner.

Hun fortæller endvidere, at det netop var vejlederne, der i efteråret 2021 forslog, at Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser også skulle invitere skolelederne til en lignende seance en gang om. Sidste år var således første gang, at det nye tværgående ledelsesmøde blev afprøvet.

Interesse for erhvervsuddannelserne

Der var over 40 tilmeldte til mandagens ledelsesarrangement, og det hele begyndte med morgenmad og netværk. Efter en kort præsentation af dagens plan og et overblik over Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse, blev lederne præsenteret for rækken af projekter, som de knapt 400 ansatte rundt i Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers syv afdelinger arbejder med.

”Projekter er med til at sikre, at vi hele tiden tænker nyt, er i front og at vi udvikler nye samarbejdsformer,” fortæller projektleder Anja Daugaard Jensen, der blandt andet er ansvarlig for institutionens store socialfondsprojekter.

Sidste års tværgående ledermøde blev afsluttet med ledernes input til dette års mødes indhold. Der var en udpræget interesse for at dykke ned i erhvervsuddannelserne. Derfor var der også både input om uddannelsernes opbygning, søgning af lærerpladser og en afsluttende rundvisning på værkstederne.

”Det er blandt andet vigtigt at forstå, at trods det faktum, at en erhvervsuddannelse i sit afsæt er målrettet et bestemt erhverv, så er der enorm mange karrieremuligheder. Alle undersøgelser peger på, at dem med en erhvervsuddannelse er dem, der har de mest udprægede karrieremæssige forandringsmuligheder gennem livet,” fortæller uddannelseschef på Processkolen i Kalundborg, Leif Dam Pedersen, der selv oprindelig er uddannet VVS’er og siden hen tog installatøruddannelsen.

Han fortæller endvidere om, hvordan han oplever, at eleverne på Processkolen i Kalundborg bruger deres erhvervsuddannelse til mange forskellige typer af karriere i det private erhvervsliv i Kalundborg eller internationalt samt, hvorledes de anvender deres erhvervsuddannelse, som afsæt til videregående uddannelse.

”Man kan ofte opleve at være en mere attraktiv medarbejder i erhvervslivet, når man har en erhvervsuddannelse med sig eksempelvis, hvis man uddannelser sig som maskinmester eller ingeniør på baggrund af sin erhvervsuddannelse. Med erhvervsuddannelsen har man nemlig et indgående og praksisnært kendskab til fagområdet,” understreger Leif Dam Pedersen.

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har en række forskellige former for 10. klasse i de tre kommuner – Alt fra ordinær 10. klasse, GYM-10 til erhvervsrettede 10. klasse (EUD10) og den såkaldte kombi-10, der er 10. klasse kombineret med et erhvervsuddannelsesgrundforløb 1.

Gevinst ved at have flere typer uddannelse under samme tag

Karen Marie Bach Christensen, rektor på Allikelund Gymnasium fortæller, at de tydeligt kan se gevinsten af at have flere typer uddannelse under samme tag, og at den tætte kontakt mellem 10. klasse og en række forskellige ungdomsuddannelser gør de unge mere klar til valg af uddannelse.

”Vi oplever desuden en tydelig gevinst for de unge, hvad angår det at skabe et mangfoldigt og inspirerende ungemiljø,” understreger Karen Marie, der som rektor på Allikelund Gymnasium har ansvaret for gymnasieuddannelserne HHX og HTX, erhvervsuddannelser inden for det merkantile område som EUD og EUX samt ansvaret for alt 10. klasses aktivitet for hele Kalundborg Kommune.

Næste års tværgående ledermøde på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser afholdes onsdag den 13. september 2023, og det afholdes på Processkolen i Kalundborg. Med afsæt i ledernes ønsker til indhold, kommer næste års møde blandt andet til at centrere sig om trivsel, studieliv, samarbejdsprojekter samt, hvorledes eleverne i grundskolen bliver klar til både at vælge ungdomsuddannelse og at kunne gennemføre.

Del