Skole sadler helt om

Med et mål om at styrke fagligheden sadler Rørby Skole om. De prøver nu noget helt nyt.

Skole sadler helt om Kalundborg Kommunes elever ligget lavt fagligt ved afgangsprøverne. Rørby Skole forsøger nu, at gøre en stærk indsats for at øge fagligheden. Foto: Rayan Zouheir El-Chaabi

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Med et mål om at styrke fagligheden sadler Rørby Skole om. De prøver nu noget helt nyt. Eleverne er blevet blandet sammen på tværs af klassetrin og inddelt i undervisningshold.

Kalundborg Kommunes elever ligget lavt fagligt ved afgangsprøverne. Det har man i de senere år haft fokus på i kommunen. Rørby Skole forsøger nu, at gøre en stærk indsats for at øge fagligheden.

”Det mest tossede er da, at blive ved med noget, som ikke virker. Derfor sadler vi om og prøver noget andet end det, som vi har gjort i mange år,” siger skoleleder på Rørby Skole Tina Baunbæk Joensen.

Rørby Skole har enkelte klasser med få elever. I starten af april valgte skolen derfor at bryde klasserne, og inddele alle elever i hold på tværs af klassetrin. Dermed fik skolen nogle hold med et større elevantal og flere lærere til hvert hold. Det har givet mere tid og mulighed for at tilbyde den undervisning, som passer til holdet. Lærerne har samtidig kunne sparre med hinanden og dermed løfte skolens faglighed i flok.

”Det bedste ved sammenlægningen af klassetrinene er, at man får noget mere hjælp. Når man er flere i klassen, og lærerne måske ikke lige kan være hos mig som det første, er der nogle andre elever, som kan hjælpe,” siger Mathias fra 5. klasse (mellemtrin, hold 2).

På trods af en anderledes undervisningsgang, vil alle fag stadig blive undervist og afviklet, som de skal. Forskellen er, at undervisningen udbydes på en anderledes måde, hvor elever mødes om faglighed og trivsel på en ny måde.

Sammenhold på tværs af klassetrin

Årgangene har haft positivt udbytte af at blive blandet på tværs. Dynamikken mellem børnene styrkes, da eleverne kan få glæde af at hjælpe hinanden, f.eks. hvis en opgave bliver for svær og lige skal gennemgås én gang til.

Jeg har fået nogle nye venner” fortæller William fra 5. klasse på Rørby Skole, hvorefter kammeraten Mathias tilføjer: ”Ja, og man lærer også, at man ikke skal være så genert”.

Eleverne bliver ikke på de samme hold hele året, da holdene varierer efter, hvor fokus ligger. Omkring hver anden måned bliver holdene delt op på ny alt efter niveau, faglighed, alder, interesse og relationer. Der er mange muligheder, men det overordnede fokus er at styrke elevernes trivsel, sammenhold og faglige udvikling. Ordningen vil løbe frem til sommerferien, og vil blive betragtet som en øvebane. Dermed er skolen klar til, at arbejde efter den mest optimale model, når skoleåret 2022/2023 starter til august.

”Selv om, vi nyder at være en lille skole, er der plads til flere friske elever, der vil noget andet, end det, de plejer,” siger Tina Baunbæk Joensen.

Allerede nu har skolen haft positive oplevelser med daglig morgensamling og udeskole, som skal fortsætte i det følgende skoleår.

Del