Skole går nye teknologiske veje

Efter en succesfuld testperiode af nyt læseværktøj ønsker Skolen på Herredsåsen, at bruge værktøjet fremadrettet.

Skole går nye teknologiske veje
Børn- og Familieudvalget har bevilliget 27.000 kr. fra udviklingspuljen til at understøtte og fastholde arbejdet med elevernes læseudvikling i skoleåret 2021/22.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Efter en succesfuld testperiode af læseværktøjet EyeJustRead ønsker Skolen på Herredsåsen at bruge værktøjet fremadrettet. Børn- og Familieudvalget har derfor bevilliget 27.000 kr. fra udviklingspuljen til at understøtte og fastholde arbejdet med elevernes læseudvikling i skoleåret 2021/22, oplyser Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse.

EyeJustRead er en e-bogslæser på computeren, der optager elevens højtlæsning og øjenbevægelser under oplæsningen. Læseunderviseren kan herefter gennemse, hvordan hver elev læser i de bøger, som systemet indeholder. Dermed bliver læsevejlederen i stand til at forstå elevernes læsestrategier, og kan på den baggrund videregive feedback, så både elever, undervisere og forældre kan få en mere præcis viden om de strategier, der kan hjælpe eleven videre i sin læseudvikling.

”Der ses flere gode fordele bag EyeJustRead. Først og fremmest ses der et bedre samarbejde mellem elever og lærere og bedre involvering af forældre, som betyder, at eleverne ikke sidder alene med læseudfordringerne. Samtidig kommer der en større sammenhæng i skolearbejdet, når læsevejledere og lærere nemmere kan samarbejde,” fortæller Anne-Mette Lund-Konggaard, der er konstitueret skoleleder på Skolen på Herredsåsen.

Smart læseværktøj

I perioden den 1. november 2021 til den 1. januar 2022 har Skolen på Herredsåsen testet EyeJustRead med henblik på at vurdere læseværktøjets pædagogiske og praktiske anvendelighed. Læseværktøjet er blandt andet blevet anvendt i forbindelse med et særligt tilrettelagt læseforløb for en gruppe elever, hvor de målinger, der er foretaget med læseværktøjet, har styrket dialogen mellem vejleder og underviser, og har skabt fornyet fælles indsigt i elevernes læseudfordringer.

Ydermere er læseværktøjet blevet afprøvet i forbindelse med afdækning og udredning af elever i læsevanskeligheder. Her har værktøjet også styrket den efterfølgende dialog med forældre og elev. Eleverne har givet udtryk for, at det er sjovt, og lærerne fortæller, at det er lettere at forstå elevernes udfordringer, når man kan følge læsningerne under vejledningen.

”Læseværktøjet er også gavnligt på tværs af faggrupper, og det vil generelt kunne danne et godt fundament for et samarbejde, også på tværs af kommunens skoler. På den måde understøtter projektet den overordnede udvikling af Kalundborg Kommunes skoler,” siger formanden for Børn- og Familieudvalget Henriette Ergemann.

På længere sigt vil der kunne etableres et samarbejde med Raklev Skole, som står for undervisningen af 0. til 6. klasse, inden eleverne sendes videre til de større klasser på Skolen på Herredsåsen. Tiltaget vil kunne støtte op om en tidlig indsats samt medvirke til, at bygge bro og samtidig sikre en bedre overgang for eleverne, når de overgår fra Raklev Skole til Skolen på Herredsåsen.

Del