Skattesænkning i en krisetid?.

Læserbrev:

Skattesænkning i en krisetid?

Der gik ikke lang tid, før vores borgmester foreslog at skære i kommuneskatten, efter at den nye udligningsaftale tilførte Kalundborg kommune flere penge. Det skete i onsdags til økonomiudvalgsmødet hvor man gerne vil have oplyst de finansielle konsekvenser af en skattesænkning - og hvor det bemærkes, at “hverken serviceloft eller anlægsrammer følger med den øgede finansiering”, hvilket vi jo intet ved om, da dette forhandles i den kommende tid. Man siger, at på de gode dage skal man spare op til regnvejrsdage. At sige at Coronakrisen er en regnvejrsdag, er nok en underdrivelse. Vi står midt i orkanens øje, og skuer mod den værste og mest uforudsigelige økonomiske krise som verden har set i mange årtier. Hvis alt går godt, så bliver det alligevel ret skidt, spår Nationalbanken.

Når vi i Kalundborg Kommune nu ser frem til at modtage flere penge, så skal vi selvfølgelig bruge pengene så det kommer alle vores borgere til gode. Ikke kun de rigeste. For det er fidusen ved kommuneskat; en lavere skat kan mærkes mest - og næsten udelukkende - hos de velpolstrede. Når vi skærer i skatten, så skærer vi i de investeringer der gavner borgerne og vi skærer de tiltag væk, der kan give en attraktiv kommune.

Et gængs argument for at skære i skatten er, at forbrugerne bruger flere penge - som så kommer erhvervslivet til gode. Det ved vi kun gælder i beskeden grad på de gode dage, når folk er optimistiske. Pga. Coronakrisen er forbrugertilliden nu nærmest ikke-eksisterende. Flere penge til vores velhavende borgere giver ingenting til vores selvstændige erhvervsdrivende. Men det vil gøre de riges bankbøger endnu større. For nu er det opsparingstid hos forbrugerne. På trods af en ganske lukrativ kommuneskat - vi ligger blandt de 20 laveste i landet - og lave afgifter i vores kommune, så viser det sig at befolkningstallet falder. En bosætningsstrategi fra 2015 sigtede mod 50.000 indbyggere. Skal vi i Kalundborg så gøre mere af det, der ikke virker? Eller skulle vi måske tænke i helt andre baner for. at gøre vores kommune attraktiv, som at levere gode og trygge vilkår for børn og deres familier, samt for ældre og borgere med behov for hjælp. Det bør udlignings-millionerne anvendes til!

Kristina Püschl, formand for SF Kalundborg & Thomas Malthesen Hiorth, kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg.

Del