Skal vi samme vej

Skal vi samme vej

Læserbrev: Skal vi samme vej

Om få uger kan vi alle se tilbage på en overstået 4-årig valgperiode.

Når vi den 16. november står i stemmeboksen, så må vi tænke tilbage på, hvordan gik disse 4 år så ud og ikke kun tænke på indeværende valgår, hvor der traditionen tro altid spilles ”julemand” op til valget.

Min liste ”Demokratisk Fællesliste” oplevelse har været en oplevelse af en udemokratisk nedtur, hvor demokrati og samarbejde i kommunalbestyrelsen har været ikke eksisterende, hvis man tillod sig fra oppositionens side at have en anden mening om tingene end det blå flertal.

Efter valget sidste gang skete det samme, som skete ved de foregående valg, hvor Martin Damm satte sig på tronen, ”The winner takes it all”.

Damm satte sig med sine støtter på alle betydningsfulde og vellønnede poster, og tillod ikke, som traditionen ofte byder, at oppositionen fik andel og medejerskab af indflydelsen ved fordeling af formandsposter i kommunalbestyrelsen. Det var efter min mening en dårlig start på et ønskeligt fordrageligt samarbejde.

Jeg tror, Damm glemte, at han selv fik en formandspost i et udvalg, da Tommy Dinesen blev den første borgmester i vores nye storkommune.

I den snart forgangne valgperiode har enevælden således hersket i kommunalbestyrelsen.

Hvis ikke alle rettede ind og godtog borgmesterens planer og holdninger, så var man dømt ude i kulden.

Rigtigt mange sager blev således afgjort i årenes løb med et utal af afstemninger, hvor sagerne og oppositionens forslag blev afgjort med flertalsstemmerne 16 fra blå blok og 11 fra rød blok.

I Damms optik kunne ingen fra rød blok tilsyneladende fostre en brugbar tanke eller et brugbart forslag, hvilket i min verden peger hen imod magtfuldkommenhed og efterfølgende dårlig stemning i kommunalbestyrelsen.

Flere gange spurgte jeg ind til, om der ikke kunne opnås noget demokrati. Svaret fra Venstre var altid det samme. Demokrati er, når flertallet bestemmer det hele og kører hen over hovedet på næsten halvdelen af kommunalbestyrelsen og borgerne.

Ordet kompromis og imødekommenhed fandtes ikke i borgmesterens ordbog. Det har været ren magtarrogance hele vejen.

Inden krydset sættes på stemmesedlen, så må man gøre op med sig selv, om det er samme vej, man ønsker at fortsætte ud af.

Man må også gøre op med sig selv, om man mener, vores kerneområder er på et tilfredsstillende niveau, herunder handicapområdet, folkeskolerne, børnehaver og ældreområdet.

Demokratisk Fællesliste har i indeværende valgperiode haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

For resten blev vi sammen for et par år siden smidt ud af budgetforhandlingerne, da vi vedblivende fastholdt ønsket om flere penge til de udsultede folkeskoler og til de undernormerede børnehaver.

Blå blok havde – til min undren - ikke afsat en krone til dette vigtige område. Det var igen udvisning af magtarrogance.

Damm havde jo som sædvanligt sikret sig sit flertal hos DF., Konservative og Radikale.

Hvis borgerne vil samme vej som Demokratisk Fællesliste og bekæmpe flertalstyrani og give borgerne endnu mere indflydelse og medbestemmelse, når nogen - navnlig i borgernes nærområder - vil anlægge gylleværker, svineproduktionsfabrikker og som sidst set med byggeriet i Klosterparken i Kalundborg by, så står vi på stemmesedlen med bogstav H.

For os er det vigtigt, at man lytter mest til borgerne i deres egne nærområder og ikke lader borgere boende langt fra områderne udgøre et ja eller nej-flertal, når man sender sådanne sager til høring.

Hvis det var borgerne alene i Kalundborg by, som havde medindflydelsen på det kommende skandaløse byggeri i Klosterparken, så havde dette byggeri aldrig set dagens lys. Det må og skal altid være de borgere, som direkte bliver berørt i nærområderne, som skal have en udpræget større indflydelse og helst vetoret.

Det er jo så sjældent, for ikke at sige aldrig, at borgerne i Kalundborg Kommune får anden indflydelse end at få lov til at komme med indsigelser, som ingen i det politiske flertal gider rette sig lidt efter.  Er det demokrati, eller skindemokrati?

Også dette er værd at tænke over, inden krydset sættes den 16. november.

Demokratisk Fællesliste er hverken rødt eller blåt, men møder borgerne der, hvor de er, og tager borgernes problemer alvorligt.

Gert Larsen

Demokratisk Fællesliste

Del