Skal opføre helt nyt CO2-fangstanlæg og biogastankstation

CO2-fangstanlægget vil bestå af tre CO2 bygninger placeret syd for ASV6. Anlæggene får en højde på op til 44 meter.

Skal opføre helt nyt CO2-fangstanlæg og biogastankstation
Ørsted ønsker at opføre et CO2-fangstanlæg en biogastankstation og

Af Jens Nielsen

Ørsted er blevet tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen til CO2-fangst og lagring. Derfor skal der bygges et nyt anlæg ved Asnæsværket. Anlægget får en højde på op til 44 meter.

Teknik- og Miljøudvalget har netop sagt ja, at til Ørsteds ønske om at igangsætte plangrundlaget for etablering af anlæg til CO2 fangst og lastvognsterminal, herunderen  biogastankstation på et 50.000 m2 stort areal mellem Asnæsværkets blok 6 og Asnæsvej.

CO2-fangstanlægget vil blive knyttet til Asnæsværkets biomassefyrede blok (ASV6). Anlægget vil kunne opfange ca. 39 tons/CO2 i timen, svarende til ca. 280.000 tons/året. CO2-fangstanlægget vil bestå af tre CO2 bygninger placeret syd for ASV6. Anlæggene får en højde på op til 44 meter.

Lastvognsterminal og biogastankstationen vil samlet bidrage til at reducere CO2 aftrykket for den tunge lastvognstransport, herunder transport til Ny Vesthavn. Transportanlægget og tankstationen etableres vest for CO2 fangstanlægget.

”Det er et spændende projekt. Det vigtigste er selvfølgelig CO2-fangstanlægget, det er vigtigt at Ørsted kommer i gang med det og det er det også for Kalundborg Kommune, vi har jo et mål om at vi skal reducere vores udledning med 70% frem mod 2030 og det er helt afgørende at det CO2 lagring bliver til noget. Så skal der opføres en biogastankstation til lastbiler. Biogassen skal komme fra Kalundborg Bioenergi som er nærmeste nabo og der skal også opføres en lastvognsterminal på området, det er noget Kalundborg Havn har været meget interesseret i, så der ikke skal stå lastbiler og trailere parkeret på Ny Vesthavn, så det er et godt projekt og området er i forvejen udlagt til industri i kommuneplanen, men der skal først laves en lokalplan for området,” fortæller Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Del