Skal de ordblinde elever svigtes 4 år mere?

Skal de ordblinde elever svigtes 4 år mere?

Læserbrev: Skal de ordblinde elever svigtes 4 år mere?

I øjeblikket er ordblinde elever et varmt emne. Det er det i øvrigt hver gang, der er valgkamp. Desværre er dette ikke et område, der fra politisk side har været reel vilje til at investere i, når alt kommer til alt. Sagen er den, at Folkeskolerne i Kalundborg Kommune de sidste mange år, med Kommunens tidligere læsekonsulent Anette Klint i spidsen, faktisk har haft en rigtig god og velfungerende procedure for, hvordan og hvornår vi tester vores elever herunder for ordblindhed.

Det er i den grad en billig omgang at gå til valg på, at alle elever skal testes for ordblindhed, og det giver slet ikke mening at stille krav om, at elever i 1. klasse skal testes for ordblindhed, da en sådan test ikke findes endnu. Som det ser ud i dag kan vi risikovurdere og det er der allerede mange skoler der gør.

Der, hvor det springende og afgørende punkt er, at der også skal være tid, ressourcer og kompetencer til at løfte opgaven bagefter, eleverne er blevet testet. Hvis blot vi beslutter, at eleverne skal testes og screenes for ordblindhed, men ikke sætter de fornødne midler af til en både forebyggende og afhjælpende indsats, er dette jo værdiløst og vi hjælper stadig ikke disse børn og unge.

Der er ingen tvivl om at testresultater, der viser store vanskeligheder, er til endnu større frustration, hvis ikke der igangsættes en indsats. Det er ikke kun de børn og deres familier det omhandler, der rammes af stor frustration, hvis ikke de får den hjælp de har brug for. Det gælder også de lærere, der ikke har mulighederne for at løfte opgaven grundet manglende ressourcer.

Vi skal investere i vores børn og unge gennem tid, rammer og faglighed, så de børn, der falder ud i de omtalte test, får den særlige støtte og undervisning, de har behov for.  Vi skal sikre, at vores fagpersonale både har de fornødne kompetencer til at varetage opgaverne, og at de får den fornødne tid til at udføre dem.

Det kan ikke hjælpe noget, at vi uddanner læse- og matematikvejledere, men ikke vil give dem timer til at udføre det arbejde, vi har uddannet dem til. Det giver ingen mening, at vi er nødt til i 11. time at sende vores udskolingselever på turbohold, fordi vi hele deres skoleforløb ikke har givet dem den undervisning de havde brug for.

Jeg går til valg på et massivt løft af folkeskolen og ikke kun med ord, men også med midler. Den forebyggende indsats er afgørende, og alle vinder på den lange bane.

Michael Ahrenkiel – KV 21 Socialdemokratiet Kalundborg Kommune.

Del