Sikker skolevej?

Til Kalundborg Kommune, Teknik- og Miljøudvalget

Læserbrev: Vedr. farlig skolevej fra Svallerup til Hvidebæk skolen

Efter vi i skolebestyrelsen på Hvidebæk skole har gennemset tilbagemeldingen fra Rambøll ang. sikring af
skolevej til Hvidebæk skole, er vi fortsat meget bekymret for sikkerheden for de elever som kommer fra
Svallerup og er bløde trafikanter. Dette skyldes, at der i tilbagemeldingen fra Rambøll kun er set på en meget kort strækning mellem Ubby og Jerslev, hvor der i forvejen er cykelsti og belysning.

Vores bekymring drejer sig om flg.: Svallerup landevej: Elever skal krydse Svallerup landevej for at komme til og fra skole i de tidsrum, hvor der er allermest trafik (morgen- og eftermiddagstrafik). Trafikken er på disse tidspunkter meget tæt, samt at oversigtsforholdene især imod Kalundborg er meget dårlige. Det er derfor forbundet med stor fare for eleverne at krydse vejen. Dette forværres yderligere i de mørke måneder.
Østervang og Hovvej: Begge veje er smalle og trafikken er øget i tidsrummet, hvor eleverne cykler til og fra
skole. Desuden køres der meget stærk og der er meget tung trafik af bl.a. lastbiler og landbrugsmaskiner. Der er desuden ikke vejbelysning.

Ovenstående er ikke belyst i tilbagemeldingen fra Rambøll.

Allerede i forbindelse med lukning af Svallerup skole, blev bekymringen for den farlige skolevej drøftet til et
møde i børnehaven Mælkebøtten, hvor Martin Damm deltog. Her lovede Martin Damm, at der ville være
skolebus fra Svallerup til Hvidebæk skolen, samt at en cykelsti på Østervang og Hovvej ville blive prioriteret i det kommunale regi.

Skolebussen er kommet, men der er endnu ikke kommet en cykelsti. Skolebussen er gratis til og med 6 klasse, da det er farlig skolevej ifølge Kalundborg kommune. Fra og med 7 klasse, skal elever selv står for transport til skolen, da skolevejen ikke længere er farlig skolevej i følge kommunen. Hvis eleverne ønsker at benytte skolebussen, betales dette via egenbetaling.

På baggrund af de ovennævnte bekymringer omkring Svallerup Landevej, Østervang og Hovvej er
skolebestyrelsen ikke enig i, at skolevejen ikke er farlig for elever i 7 klasse og op efter.

Mange elever fra Svallerup ønsker at cykle eller køre på løbehjul til og fra skole, men gør det ikke, da de enten ikke tør, eller fordi forældrene ikke giver lov pga. den dårlige sikkerhed der er for eleverne på deres vej til og fra skolen. Hvorfor det lokale og nationale ønske om mere motion/bevægelse til børn ikke støttes.

Vi i skolebestyrelsen har derfor flg. spørgsmål: 

1. Hvad er baggrunden for at Skolevejen fra Svallerup til Hvidebæk skole ikke er farlig fra 7 klasse og
opefter ?
2. Hvorfor er skolevejen fra Svallerup til Hvidebæk skole ikke belyst i tilbagemeldingen fra Rambøll ?
3. Har Kalundborg kommune en plan om at gøre skolevejen fra Svallerup til Hvidebæk skole sikker ? Og
i så fald hvornår ?
4. Hvis ikke, hvad er begrundelsen for dette ?

Med venlig hilsen og på vegne af skolebestyrelsen på Hvidebækskolen

Rikke & Janne

Skolebestyrelsesmedlemmer, Hvidebækskolen

Del