Siger nej til H. C. Andersen Art Center

Der er tilsluttet er arkitektfirma, som tidligere har præsenteret planerne for hvordan bygninger og udstillingslokaler kan komme til at se ud.

Siger nej til H. C. Andersen Art Center
Der er tilsluttet er arkitektfirma, som tidligere har præsenteret planerne for hvordan bygninger og udstillingslokaler kan komme til at se ud.

Af Jens Nielsen

Folkene bag etablering af et H. C. Andersen Art Center på Lerchenborg Gods har søgt Kultur- og Fritidsudvalget om 850.000 kr. til kulturelle events. Det siger udvalget nej til.

Siden 2018 er der blevet arbejdet med at etablere et H. C. Andersen Art Center i en af udlængerne på Lerchenborg Gods.

For mange lyder det som et meget vildt projekt, men det er ganske vist, den selvejende institution H. C. Andersen Art Center har lejet de lokaler på Lerchenborg Gods, der tidligere bl.a. husede det populære julemarked.

Der er tilsluttet er arkitektfirma, som tidligere har præsenteret planerne for hvordan bygninger og udstillingslokaler kan komme til at se ud.

H. C. Andersen Art Center henvender sig til et internationalt publikum, og Visit Danmark bakker også op om idéen, og kan se muligheder, ikke mindst fordi ca. 200.000 turister fra Kina hvert år gæster Danmark, og de er alle meget interesseret i den danske forfatter.

Projektet har to gange modtaget flere millioner kroner fra finansloven og nu har den Selvejende Institution H.C. Andersen Art Center søgt Kalundborg Kommune om 850.000 kr. til kulturelle events til styrkelse af lokalsamfundet samt til lokalplan inkl. trafiktælling m.m.

Den Selvejende Institution H.C. Andersen Art Center påtænker en begyndende række af professionelle kulturelle events i den nuværende stald indtil renoveringen af stalden påbegyndes, så snart fondsansøgninger og projekteringsarbejdet er afsluttet.

Ansøger beskriver, at formålet med at starte kulturelle arrangementer allerede nu vil have positiv indflydelse på tilflyttere til Kalundborg kommune samt den nuværende lokalbefolkning.

Men Kultur- og Fritidsudvalget vender tommelfingeren nedad og siger altså nej til ansøgningen.

Del