SFO-penge.

Læserbrev:

SFO-penge

Demokratisk Fællesliste i Kalundborgs kommunalbestyrelse må umiddelbart konstatere, at der ikke findes den store forståelse for at tilbagebetale forældres SFO- betalinger, hvor børnene på grund af Corona ikke har kunnet benytte tilbuddet om at komme i deres SFO. 

Demokratisk Fællesliste mener ikke det er rimeligt, at disse forældre fortsat skal betale for noget, som de ikke får.

Der er andre kommuner, som moralsk har bøjet sig, og enten har lavet en aftale med disse forældre om deling af beløbet, eller helt har tilbagebetalt de indbetalte fulde beløb.

Demokratisk Fællesliste anmoder derfor om, at denne problematik må blive behandlet i kommunalbestyrelsen, hvor en afstemning kan vise den politiske vilje til at friholde forældrene for, at have betalt og fortsat betaler for noget, som de ikke får.

Med venlig hilsen

Gert Larsen

Demokratisk Fællesliste

Kalundborgs kommunalbestyrelse.

Del