Seniorer

Seniorer

Læserbrev: Seniorer

Børnepasning, Skole uddannelse familie. Livet kører på skinner, Pludselig er det alderdommen. Hvor skal jeg, eller vi bo?

Kalundborg Kommune melder ud, at der er møde omkring seniorboliger, kom og deltag i Høng og Ubby. Jeg tænker, det lyder da interessant. Plejer jo ikke at være den aldersgruppe det drejer sig om. Gik i gang med at undersøge forskellige tal omkring 65+ år og boliger. Ikke fordi jeg har planer om at flytte, men for at have bedre viden omkring forskellige muligheder!

Seniorboliger er åbenbart noget der har interesse hos folk, firmaer og kommuner. Hvad med svage borgere?

I Kalundborg er det nu planen at bygge en del flere boliger til seniorer, i Gørlev og Høng lidt færre, og nogle stykker i Svebølle. Kommunen godkender grunde til det.

Efter Serviceloven og sundhedsloven er det kommunens ansvar, at til gå med levering af sociale og sundhedsfaglige indsatser der skal hjælpe og yde støtte til ældre borgere. Det være som hjemmehjælp, rehabilitering, forbyggende hjemmebesøg genoptræning og vedligeholdelsestræning, hjemmesygepleje efter sundhedsloven, samt tilbud om plejehjem. På plejehjem føles der en tryghed og er derfor tilpas at være på, efter nogles ønsker.

Det kan dog være en langsommelig proces at få en plejehjemsplads. Skemaer skal udfyldes, Den ældre skal svare på spørgsmål, som for dem er uforståelige. Spørger visitator den ældre om han/hun er glad for at være hjemme er svaret… er svaret måske noget ledende…. Så derfor er svaret ja. Måske de lige vil se hvordan den ældre selv kan klare sig…f.eks vil se hvordan vasker du dig selv. Er det overhovedet lovligt? At blive ældre kan være en hel tilintetgørelse. Nå, men mange kender sikkert forskellige situationer.

Resultatet af de forskellige tal der er interesse for i denne forbindelse, er disse, og drejer sig kun om Kalundborg Kommune:

Ældrebefolkning 65+år 12485 personer

Demente 325 personer ifg. Sundhedsdatastyrelsen

Plejehjemspladser 317

Giver de tal stof til eftertanke? Hvem kan og vil gøre det bedre for de svage?

Anette Gøttsche

Saltoftevænge 6, 4470 Svebølle

Del