“Semi-intensive senge” - hvad er nu dét for noget?

Læserbrev: “Semi-intensive senge” - hvad er nu dét for noget?

De medicinske afdelinger har været særligt udfordrede under Covid19 if. til at kunne håndtere svært syge patienter, med behov for intensiv behandling og pleje. Derfor har Region Sjælland brug for at robustgøre på dette område.

Det har med Budget22 været et ønske for den socialdemokratiske regionsrådsgruppe, at omlægge nogle “almindelige” medicinske sengepladser til nogle såkaldte “semi-intensive senge/pladser” på de medicinske afdelinger på sygehusene i Holbæk og Nykøbing F.

Ved en “semi-intensiv seng” forstås, at det er en plads/seng på en medicinsk afdeling som både har ekstra overvågningsudstyr til at overvåge patientens vejrtrækning, iltindhold i blodet og andre livsvigtige parametre, og at der også er en bedre normering til disse pladser.

Disse muligheder skal, foruden at give en bedre og mere sikker patientbehandling, også gerne kunne gøre arbejdet mere attraktivt for medarbejderne, idet de både bliver kompetenceudviklet og får et større ansvarsområde.

Hvis der ikke er behov for de semi-intensive pladser, bliver de belagt med borgere med “almindelige” medicinske sygdomme.

Kirsten Rask                                                                                                                                 

Medlem af Regionsrådet (S)                                                                             

Del