Scene skal moderniseres til store arrangementer

Da Kalundborg Kommune har den størrelse som den har, ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at udvikle faciliteter og rammer til professionelle forestillinger, der skal kunne rumme et publikum over 300.

Scene skal moderniseres til store arrangementer
De afsatte 300.000 kr. til en undersøgelse af mulighederne er netop frigivet. Der er reserveret 10 mio. kr. i 2025 til selve arbejdet med moderniseringen. Her er det Stig Rossen på scenen i Kalundborghallen ved en tidligere lejlighed. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I budget 2023 blev det besluttet at igangsætte en undersøgelse af, hvorvidt hal 1 i Kalundborg Hallerne kan moderniseres til at kunne rumme større kulturarrangementer. De afsatte 300.000 kr. til en undersøgelse af mulighederne er netop frigivet. Der er reserveret 10 mio. kr. i 2025 til selve arbejdet med moderniseringen.

Da Kalundborg Kommune har den størrelse som den har, ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at udvikle faciliteter og rammer til professionelle forestillinger, der skal kunne rumme et publikum over 300. De vil derfor over det næste stykke tid arbejde videre med projektet, hvor der nu er frigivet penge til at gå i gang. Udvalgets drøftelser gav en prioritering om, at projektet skal fokusere på scenen, bagscenen og de tekniske rammer for salen.

”Nu er der åbnet op for nogle penge til at undersøge, hvordan man bl.a. kan modernisere bagscenen, herunder lyd lys og akustik,” fortæller Hans Munk (R), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Mangler rammer til de store arrangementer

Kalundborg Kommune har mange rammer, lokalt forankret, til forskellige musik-, kunst- og kulturaktiviteter. Her tænkes på forsamlingshusene, spillesteder, hallerne og hos private aktører, hvor der er mange muligheder for forestillinger mm. I disse faciliteter kan der være mellem 50 og 300 publikummer. Udfordringen er, at der ikke er faciliteter med professionelt udstyr og plads til forestillinger over 300 publikummer i kommunen.

Der skal tilknyttes en rådgiver, som sikrer at der udarbejdes et detailprojekt, der har fokus på de kunstneriske og tekniske rammer for projektet, så det kan gennemføres inden for de afsatte 10 mio. kr. Ligeledes skal rådgiveren udarbejde en procesbeskrivelse, hvor der bl.a. er fokus på relevant involvering af interessenter og fagfolk.

”Her skal nogle professionelle rådgivere give deres bud på, hvordan det skal gøres. Det er både byggeteknisk, men også fagligt og teater- og koncertmæssigt. Så altså først rådgivere til at kigge på det sammen med teater- og koncertarrangører, og når det er kommet igennem og man har fundet frem til noget, kan selve opgaven løses,” fortæller Hans Munk.

Del