Sansedag for borgere med særlige behov

Det var en solskinsdag fyldt med oplevelser for borgere med særlige behov. Dagen har gennem mange år været arrangeret af personalet på frivillig basis.

Sansedag for borgere med særlige behov
Torsdag afholdt Præstehaven sammen med Dagcenter Raklevgården Sansedag for beboerne på stedet samt indbudte gæster, og her spillede det lokale band Kryds & Tværs fra Stejlhøj til stor glæde for alle gæsterne. Fotos: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Torsdag afholdt Præstehaven sammen med Dagcenter Raklevgården Sansedag for beboerne på stedet samt indbudte gæster. Det var en solskinsdag fyldt med oplevelser for borgere med særlige behov. Dagen har gennem mange år været arrangeret af personalet på frivillig basis.

For 10. år i træk, havde Præstehaven og Raklevgården inviteret deres beboere til sansedag. Det var en dag med god mad fra grillen, kage og kaffe, sodavand og meget andet lækkert. Derudover spillede det lokale band Kryds & Tværs fra Stejlhøj til stor glæde for alle gæsterne. Ligesom der blev solgt forskellige ting ved flere boder, bl.a. x strik, hjemmelavet træværk samt malerier.

En hyggelig dag med gæster

”Det er Dagcenter Raklevgården og Præstehaven, der holder Sansedagen sammen, men i år er vi samlet et andet sted. Vi plejer at være i vores smukke have, men her er det lettere at komme frem og tilbage i kørestol. Det er en dag, der betyder meget for os, og der kommer også gæster udefra,” fortæller Henriette Nielsen, der er tovholder på Sansedagen sammen med Kristine Højlund.

Præstehaven er et bosted under Bo & Aktivitet i Kalundborg Kommune, for hovedsageligt blinde og svagtseende borgere med fysisk og psykisk handicaps. Med til Sansedagen var også borgere fra de øvrige afdelinger under Bo & Aktivitet, dvs. udover beboere på Præstegården og dagcenterbrugerne på Raklevgården var også borgere fra Møllebakkegården samt Sofiehuset i Høng med.

Zumba, hestevogn og cykelture

Senere på dagen kom en gruppe zumbadansere og underholdt, ligesom der var hestevogn, som man kunne få en tur i, eller man kunne cykle en tur rundt på området. Det havde Michael Ødegaard Rasmussen fx valgt, han bor i Præstehaven, og går på dagtilbud på Raklevgården. Han cyklede en skøn tur i det solrige forårsvejr sammen med Maja Vinding, der er socialpædagog på Raklevgården.

Det er i øvrigt personalet, der på frivillig basis stod for hele arrangementet.

Bo & Aktivitet yder pædagogisk og praktisk støtte til borgere med varige funktionsnedsættelser og forskellige former for problemstillinger, herunder udviklingshæmning, synshandicap, autisme, fysiske handicaps, senhjerneskader. Multiple handicaps, kommunikationsnedsættelse, m.v.

Del