Sammenhæng i sundhedsvæsenet ønskes

Sammenhæng i sundhedsvæsenet ønskes

Læserbrev: Sammenhæng i sundhedsvæsenet ønskes

I sundhedsvæsenets Bermuda trekant: region, egen læge og kommune mangler der sammenhæng – patienter som flyttes og rykkes rundt mellem de tre forskellige systemer bliver i mange situationer efterladt med frustrationer, frygt og afmagt. Det gælder også for deres pårørende.

Forleden dag blev jeg kontaktet af en pårørende til en patient med blodprop i hjernen. Vedkommende ville gerne medvirke til at sætte fokus på en patients forløb gennem og i sundhedsvæsenets systemer. Det der gives udtryk for er frustration og afmagt over, at opleve hvordan der hele tiden bliver lavet om på behandlings og rehabiliterings planer for patienten. For eksempel, overlægen på sygehuset giver klart udtryk for, udarbejder en handleplan, hvad han mener der skal gøres indenfor det kognitive og de fysiske skader der bl.a. stammer fra selve blodproppen og inaktivitet under indlæggelserne mens Kalundborg kommunes egne eksperter indenfor fysioterapi og ergoterapi kommer med meget reducerede behandlingsplaner. Som pårørende er man tynget af, at gøre det bedste for ens nære og helst i tæt dialog med de mennesker der kan og skal medvirke til rehabilitering. Jeg oplevede ikke i vores samtale, at det er enkelt personer eller personalegrupper som dagligt kommer i deres hjem som vedkommende er utryg ved - De udviser stor omsorg.  Vedkommende jeg talte med er utryg ved den manglende koordinering og den manglende gennemsigtighed af hvad man har lovkrav på.

Det opleves, at man skal være yderst ressourcestærk pårørende for, at vide eller finde ud af hvad en patient har krav på fra sin hjemkommune i et behandlings og rehabiliterings forløb. Jeg ved ikke om det kun gælder Kalundborg kommune men det skal ikke være sådan. Det skal være sådan at man tydeligt får en behandlingsplan hvor der er sammenhæng mellem region, kommune og egen læge og hvilke hjælpemidler man har krav på – det skal der ikke kæmpes om! En forløbskoordinator der kan skabe gennemsigtighed for patient og pårørende er også en mulighed som sundhedsvæsenet skal indtage i den kommende sundhedsreform. Patienter og pårørende skal ikke efterlades mellem to eller tre stole. Det kan være vanskeligt nok for en ældre pårørende at finde rundt i alle systemerne og samtidigt tage vare på ens pårørende – jeg tør næsten ikke tænke på hvis man er alene.

Uanset om jeg bliver valgt eller ej er dette område noget der skal sættes spot på – jeg vil have et skærpet fokus på dette område.

Skrevet med tilladelse og i enighed med de berørte.

Esben Hansen, kandidat til kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i Kalundborg.

Del