Samarbejde til gavn for Borgerne

Læserbrev: Samarbejde til gavn for Borgerne

Demokratisk Fællesliste er, som bekendt,  opstået for at få genindført demokratiske  forhold og borgerinddragelse i Kalundborg  Kommune. Efter vi lancerede vores formål med dannelsen af Demokratisk Fællesliste, har stort set alle andre partier meddelt, at de går til valg  på netop at forbedre de demokratiske forhold i Kalundborg  Kommune. Alle bebrejder ligeledes flertallet for at være udemokratisk. Senest har borgmesteren oven i købet selv meddelt , at der nu skal til at herske demokratiske  tilstande i kommunen.

Når vi tidligere har efterlyst demokrati i kommunen, er vi altid blevet mødt med, at demokrati er at flertallet bestemmer. Ikke alene har vi konstant fået den besked, ikke mindst fra flertallets støtter, men det er ubetinget også praktiseret af flertallet. Dette kan der heldigvis ikke sættes et eneste spørgsmål ved. Se blot udsendelserne fra kommunalbestyrelsesmøderne og samtlige skriftlige referater og beslutninger de sidste 12 år.

Demokratisk Fællesliste vil genindføre demokrati, som vi mener, demokrati skal udmøntes  v ed hjælp af samarbejde i hele kommunalbestyrelsen, debatter og kompromiser. Afstemninger bør være sidste udvej. Ingen må sidde med den totale magt over kommunens drift. Den store andel af vælgerne, der har stemt på oppositionen, skal naturligvis også have indflydelse. Det skal altid være den højeste  fællesnævner, der skal være gældende. Alle, der vælges ved dette kommunalbestyrelsesvalg, har efter vores mening  pligt til at samarbejde om genopretning af vores kerneopgaver - uanset politisk overbevisning -  til gavn for Kalundborg Kommunes borgere.

Allan Orris

Demokratisk Fællesliste

Granlyvej 15

4593 Eskebjerg

Del