Samarbejde skal sikre flere fysisk aktive borgere

Bevæg Dig For Livet handler om, at få flere borgere til at bevæge sig mere i hverdagen. Modelfoto: Jens Nielsen.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Når Borgmester Martin Damm – sammen med repræsentanter fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) – lørdag den 4. september skriver under på visionsaftalen mellem Kalundborg Kommune og projektet Bevæg Dig For Livet, handler det om, at få flere borgere til at bevæge sig mere i hverdagen. Underskriftsceremonien foregår klokken 11.30 på Solskinspladsen i Kordilgade i Kalundborg.

”Ambitionen er, at flere borgere i Kalundborg Kommune skal bevæge sig aktivt i hverdagen, og at flere skal være en del af aktive fællesskaber. For eksempel i vores vidt forgrenede foreningsliv, men helt overordnet handler det om, at flere borgere finder tid og overskud i dagligdagen til at røre sig mere,” fortæller borgmester Martin Damm.

Bevæg Dig For Livet og Kalundborg Kommune har opsat en række helt konkrete mål. Både for, hvor mange flere fysisk aktive borgere, projektet skal kaste af sig, og for hvor mange flere, der skal melde sig under fanerne, som en del af foreningslivets fællesskab. 

Visionsaftalens mål over de kommende år er, at 4000 flere voksne borgere – de, der er fyldt 25 år - bliver fysisk aktive, så andelen af fysisk aktive voksne i kommunen stiger fra 64 procent til 73 procent, og at minimum 1500 flere voksne borgere bliver en del af foreningslivets fællesskab. Dermed skal andelen af medlemmer i idrætsforeningerne i de voksne aldersgrupper stige fra 27 procent til 31 procent. 

”Men mindst ligeså vigtigt er det, at vi får aktiveret de unge. Desto tidligere de gode vaner bliver indarbejdet, desto mere sandsynligt er det, at de vil opretholde et fysisk aktivt liv også i voksenlivet, ”siger Martin Damm. 

Målsætningen er, at 1000 flere børn og unge bliver en del af foreningslivets fællesskaber således, at andelen af medlemmer i idrætsforeningerne i aldersgruppen op til 24 år stiger fra 69 procent til 89 procent.

Samlet set er målet altså, at opnå 4.000 flere aktive borgere og 2.500 flere medlemmer i foreningslivets fællesskaber. I løbet af den 5-årige projektperiode bliver der igangsat indsatser, der vil øge det fysiske aktivitetsniveau blandt borgene i Kalundborg Kommune

Læs mere på www.bevaegdigforlivet.dk

Del