Samarbejde mellem virksomheder og skole

Virksomhederne har også fungeret som eksperter, der har bistået med branchespecifik faglig viden gennem hele forløbet.

Samarbejde mellem virksomheder og skole
For at markere afslutningen på 0.-9. årgangs projektarbejde med ti lokale virksomheder inviterer Skolen på Herredsåsen til fællesfremvisning. Arkivfoto: Jens Nielsen.

kontakt@tv-kalundborg.dk

For at markere afslutningen på 0.-9. årgangs projektarbejde med ti lokale virksomheder inviterer Skolen på Herredsåsen torsdag den 14. marts til fællesfremvisning kl. 15-16.45.

I løbet af eftermiddagen vil eleverne på skift fremvise og fortælle om deres forskellige projekter, de udarbejdede produkter og den læring, de har fået gennem samarbejdet med virksomhederne. Elever, forældre, andre interesserede og virksomhederne er inviteret til at deltage i fremvisningen.

I efteråret igangsatte skolen i samarbejde med Kata Fonden et tværfagligt LEAPS-forløb, hvor alle skolens klasser i samarbejde med ti lokale virksomheder skulle udvikle og efterfølgende afholde forskellige undervisningsforløb. Forløbene er forankret i virksomhedernes branche og hverdag, og derfor har eleverne arbejdet med konkrete problemstillinger, der udspringer af virksomhedens virke.

Virksomhederne har også fungeret som eksperter

Virksomhederne har også fungeret som eksperter, der har bistået med branchespecifik faglig viden gennem hele forløbet. På den måde har eleverne ikke kun fået indsigt i og viden om de udfordringer, virksomhederne og samfundet står overfor, men også om de job- og uddannelsesmuligheder, der knytter sig til de forskellige brancher.

Kalundborgegnens Erhvervsråd deltager i forløbet som en del af de ti lokale virksomheder. Ud over at støtte og sikre en praksisorienteret undervisning, ser Erhvervsrådet også en rekrutteringsmæssig gevinst i samarbejdet mellem skolen og virksomhederne.

Del