Sagsbehandlingen i Kalundborg Kommune

Sagsbehandlingen i Kalundborg Kommune

Der er mange på de sociale medier, som er frustreret over sagsbehandling i kommunen. Vi kender jo kun borgerens side af sagen, og den kan være korrekt. Men vi skal huske at bag en sagsbehandler er der en teamleder der kommer med nogle retningslinjer. Disse er kommet fra områdechefen, der igen har fået dem fra administrationen der har det fra K.B. Så skal der ændres på dette område skal vi ikke skyde skylden på sagsbehandleren, men på dem der har flertallet i K.B, de har haft de sidste 3 valgperioder til at arbejde på dette.

Jeg blev for nogen tid siden kontaktet af en kvinde der pga. diagnoser havde ansøgt en handicapbil. Der blev sendt ansøgning og der blev rykket for svar. Efter 6 mdr. beder hun om en samtale med borgmesteren hvor også medarbejder fra hjælpemiddelteamet deltog. Her har hun en følelse af at Borgmesteren er ligeglad og ikke gider være der. En af medarbejderne forslår at hun skal have en cykeltur sammen med en medarbejder, så kommunen kunne se om hun kunne cykle. Dette føler hun er meget nedsættende, når der ligger dokumentation både fra jobcenteret og fra læger. Hun ender desværre med at frafalde sin ansøgning, da hun ikke kan klare presset.

Kathrin Kok

Kandidat KV21 Liste A

Del