Sag retur

Sag retur

Læserbrev: Sag retur

Miljø og fødevareklagenævnet har sendt sag om tilladelse fra marts 2017 til yderligere to af Musholm A/S havbrug i Storebælt retur til Kalundborg kommune.Det er Sportsfiskerforbundet der har klaget over tilladelsen til opførelse af yderligere havbrug. Sagen skal retur fordi der ikke er udarbejdet en VVM-screening og det er ikke dokumenteret at havbrugene ikke påvirker Natura2000 områder i Storebælt væsentlig.

I klagen er der bl.a. henvist til en EU-dom fra Spanien. I klagen er der peget på, at der burde være foretaget en vurdering af om havbrugene kan påvirke Natura2000 områderne i Storebælt. Kalundborg kommune betegner sig som en grøn industrikommune, det virker klart og tydeligt, at industrikommune er skrevet med meget store bogstaver og grøn er skrevet med meget små bogstaver.  Det vil vi i Enhedslisten gerne have lavet om på.

Niels Erik Danielsen, kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten Kalundborg

Del