Sælger politikerne Kalundborggensernes kulturarv.

Læserbrev: Sælger politikerne Kalundborggensernes kulturarv?

Protesterne over byggeri i Klosterparken og Munkesøen på bl.a. arealer, som i eksisterende lokalplan fra 1997 er udlagt til park og grønt område er så småt - men snart i sidste time - begyndt at dukke op i medierne. Hvad de færreste nok tænker over er, at det måske ikke kun er bidder af borgernes grønne by rum, som politikerne sælger til AP Pension - salget omhandler muligvis også Kålund Kloster - en del af Kalundborggensernes kulturarv.

Kålund Kloster udgør en del af lokalplanområdet og kan såfremt forslaget til den ny lokalplan, der er fremlagt for politikerne, vedtages - herefter kun anvendes til boliger.

Ombygning af Kålund kloster til 6.500 mboligareal bliver dyrt, da bygningen er fredet både ud- og indvendigt - har kommunen selv råd til det, eller er det AP Pension, som skal forestå ombygning af Kålund Kloster til boliger til egne pensionskunder - eller skal den historiske bygning stå og forfalde, når den fremadrettet ikke må anvendes som offentlig administrationsbygning?

I AP Pensions projekterede boligbyggeri af 8 klyngehuse op til 10.000 m2 ny bebyggelse i 3 og 4 etager har pensionsselskabets kunder førsteret til de attraktive boliger i det grønne område tæt på vandet. Byggeriet er planlagt opført i et grønt område, der i årevis har været et skattet gode - tilgængeligt for alle borgere, store som små, studerende og turister- midt i byen. DN opfordrer politikerne til, at sikre hele det samlede grønne område urørt som by park fremover - til glæde for de mange.

Teknik og miljøudvalget er indkaldt til et ekstraordinært møde onsdag d. 19. maj for at få presset den nye lokalplan igennem det politiske system i ekspresfart!

DN Kalundborg har afgivet kritisk høringssvar på projektet - det fulde høringsvar kan læses på DNs hjemmeside under ”vi arbejder med - høringer”. Udkast til den nye lokalplan indeholdende boligbyggeri i 3 og 4 etager kan læses på Teknik og Miljøs dagsorden på kommunens hjemmeside.

Er det borgernes ønske, at de grønne byområder skal bebygges, så flere borgere skal deles om færre m2 parker og grønne by områder - eller ønsker borgerne ligesom DN Kalundborg endnu flere grønne åndehuller i byerne - så giv jeres mening til kende.

Er der mangel på boliger, så opfordrer DN kraftigt politikerne til, at der bygges boliger og anlægges grønne arealer / ny natur i tilknytning til nybyggeriet andetsteds i stedet for at bebygge dele af det grønne område i Munkesøen / parken i Klosterparken.

Susanne Ladefoged

Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg (DN)

Del