Så er alle udvalg på plads

Bred konstituering mellem alle 27 medlemmer i den kommende kommunalbestyrelse

Så er alle udvalg på plads på billedet er - fra venstre mod højre: Thomas M. Hiorth (F), Tina Beck-Nilsson (A), Peter Jacobsen (O), Tonny Voldby Pedersen (D), Martin Damm (V), Gunver Jensen (Kalundborg-listen), Niels Erik Danielsen (Ø), Hans Munk (B), Jesper Wienmann Hansen (C). Foto: Kalundborg Kommune

Konstituering er aftalt mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Kalundborg-listen.

Denne aftale omfatter alle partier og lister i den nye kommunalbestyrelse, og peger derfor i retning af et godt og bredt samarbejde til glæde for kommunens borgere, skriver Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse.

"Den nye kommunalbestyrelse vil samarbejdet, og derfor vil vi tilrettelægge den første tid i kommunalbestyrelsen således, at alle medlemmer får en god indføring i den kommunale verden, i de enkelte udvalgs fagområder, introduktion til vores mange institutioner og ikke mindst kendskabet til hinanden på tværs af partierne. Dernæst vil vi i fællesskab i kommunalbestyrelsen sammen med de stående udvalg formulere de vigtigste pejlemærker og mål for valgperioden for hvert udvalgsområde, så der skabes fælles retning på vores arbejde," skriver formændene for partierne i pressemeddelelsen.

Kalundborg Kommune står i dag et godt sted med god økonomi og lav ledighed. Der er dog stadig unge, der ikke får en uddannelse eller et job, og der er en gruppe af voksne på kanten af arbejdsmarkedet, der med den rette indsats kan blive en del af arbejdsfællesskabet.

Kan vi få flere unge og voksne i uddannelse og job, vil det både socialt og i et virksomhedsperspektiv være en stor gevinst for alle.

Gruppen i  Konstitueringaftalen ønsker derfor at oprette et nyt stående udvalg, der får denne opgave som hovedfokus. Udvalgets arbejdstitel er unge og beskæftigelse, og ansvarsområdet bliver opgaver fra børn­ og familieudvalget og økonomiudvalget.

Der er enighed om at besætte posterne i den overordnede politiske struktur som følger:

Borgmester:

Martin Damm (V)

1. viceborgmester:

Tina Beck-Nilsson (A)

2. viceborgmester:

Kristian Kallenbach (V)

Økonomiudvalget (9 medlemmer):

Martin Damm (V), Kristian Kallenbach (V), Thomas Pedersen (V), Peter Jacobsen (0), Tonny Voldby Pedersen (D), Gunver Jensen (Kalundborg-listen), Tina Beck-Nilsson (A), Nikolaj Vad (A), Thomas Malthesen Hiorth (F)

Ældre- og Sundbedsudvalget (5 medlemmer):

Formand Peter Jacobsen (0) Næstformand Kirsten Rask (A) Niels-Erik Sørensen (V), Bodil Hellemann (V), Aase Due (A)

Socialudvalget (5 medlemmer):

Formand Gitte Johansen (V) Næstformand Kirsten Rask (A) Bodil Hellemann (V), Mustapha Badr (V), Gunver Jensen (Kalundborg-listen)

Teknik- og miljøudvalget (5 medlemmer):

Formand Jakob Beck Jensen (V) Næstformand Jonas Ghiyati (F) Tonny Voldby Pedersen (D), Martin Schwartzbach (0), Jonas Henriksen (Kalundborg-listen)

Børn- og familieudvalget (7 medlemmer):

Formand Henriette Ergemann (D) Næstformand Kristine Vesterskov Olsen (A) Jesper Wienmann Hansen (C), Kristian Kallenbach (V), Thomas Pedersen (V), Nikolaj Vad (A), Thomas Malthesen Hiorth (F)

Kultur- og fritidsudvalget (5 medlemmer):

Formand Hans Munk (B) Næstformand Esben Hansen (A) Jacqueline Hersing (V), Mustapha Badr (V), Aase Due (A)

Unge og beskæftigelse (5 medlemmer):

Formand Tina Beck-Nilsson (A) Næstformand Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) Hans Munk (8), Martin Schwartzbach (0), Niels Erik Danielsen (Ø)

Børn og ungeudvalget(§ 18) (2 medlemmer):

Formand Niels-Erik Sørensen (V) Medlem Gunver Jensen (Kalundborg-listen)

Kalundborg Forsyning (6 medlemmer):

Formand Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) Næstformand Jonas Ghiyati (F) Tonny Voldby Pedersen (D), Niels-Erik Sørensen (V), Jacqueline Hersing (V), Esben Hansen (A)

Kalundborg Havn (5 medlemmer):

Formand Jesper Wienmann Hansen (C) Næstformand Esben Hansen (A) Martin Schwartzbach (0), Peter Jacobsen (O) Kristine Vesterskov Olsen (A)

Del