Rykker 6 pladser tilbage i idrætsundersøgelse

Ny kommuneundersøgelse fra DIF viser, at Kalundborg Kommune er rykket seks pladser ned af stigen. Kommunen er nu placeret som nummer 53 ud af 93 kommuner, når der samlet set ses på vilkårene for de lokale idrætsforeninger i kommunen.

Rykker 6 pladser tilbage i idrætsundersøgelse Ny undersøgelser fra DIF smider Kalundborg seks pladser ned af stigen til en 53. plads.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune ligger på en 53. plads i en stor undersøgelse, hvor Danmarks Idrætsforbund (DIF) sammenligner de danske kommuner med hinanden på baggrund af idrætsforeningernes vilkår. Det betyder, at kommunen er rykket seks pladser ned af stigen siden samme undersøgelse i 2017.

I en ny kommuneundersøgelse fra DIF ligger Kalundborg Kommune placeret som nummer 53 ud af 93 kommuner, når der samlet set ses på vilkårene for de lokale idrætsforeninger i kommunen. Kalundborg Kommune er dermed faldet seks pladser fra nr. 47 til 53. Odsherred ligger til sammenligning nr. 74, Sorø nr. 81, Slagelse nr. 72 og Holbæk Kommune nr. 33.

Undersøgelsen vurderer og rangerer kommunerne på baggrund af 21 parametre inden for de fire hovedområder; frivillighed, faciliteter, økonomi og idrætspolitik. Der er blandt andet benyttet input fra 2.628 idrætsforeningers besvarelser af spørgeskemaer. Det er tredje gang, at DIF gennemfører undersøgelsen, og i forhold til den seneste undersøgelse i 2017 er Kalundborg Kommune faldet seks pladser ned ad ranglisten.

Velfungerende idrætsforeninger giver glade og sunde indbyggere

Den 16. november er der kommunalvalg i Danmark. DIF’s formand, Hans Natorp, opfordrer kandidaterne til at gå på opdagelse i undersøgelsen.

”Velfungerende idrætsforeninger giver glade og sunde indbyggere i kommunerne. Derfor bør politikerne være optaget af at sikre idrætsforeningerne gode rammer og vilkår og støtte op om de frivillige kræfter. Jeg håber, at denne undersøgelse kan være med til at sætte idrætten på dagsorden i valgkampen. Vi har tidligere oplevet, hvordan undersøgelsen har skabt debat om idrættens vilkår i de enkelte kommuner, og været katalysator for nye initiativer og indsatser på området. Jeg håber, det også bliver tilfældet denne gang,” siger Hans Natorp.

Parametrene i undersøgelsen er en blanding af objektive, statistiske tal og subjektive bedømmelser fra tusindvis af DIF’s foreninger. Hele undersøgelsen findes på https://kv21.dif.dk/da/kommuneundersogelse,hvor man kan se, hvordan kommunerne ligger i forhold til hinanden samt de enkelte kommuners resultater på samtlige 21 parametre.

Del