Ruinparken i Kalundborg forskønnes og sikres for fremtiden

En vigtigt del af Kalundborgs og rigets historie, nemlig Vestborgen og ruinparken i Kalundborg, bliver nu synliggjort ved et omfattende plejeindgreb.

Det er Museum Vestsjælland, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, SEAS-NVE og Kalundborg Kommune som indgår i et samarbejde om plejen af Vestborgen og ruinparken.

Sammen med bymuren, ruinerne af Kalundborg Slot, Vor Frue Kirke og de mange middelalderlige bygninger, udgør den et unikt kulturmiljø, ikke alene på landsplan men også i Europæisk sammenhæng.

Der er parterne imellem enighed om, at det på grund af arealets store kulturhistoriske betydning, er vigtigt at sikre en korrekt pleje af ruinerne, således at det naturlige forfald formindskes så meget som muligt. Desuden vil en korrekt pleje af ruinerne medvirke til at sikre en bedre formidling af den kulturhistorie som ruinerne er en del af. Med en korrekt pleje, vil ruinerne fremstå mere synlige, hvorved der er større chance for at de bliver forstået og respekteret

Partnerskabsaftalen har til formål at sikre:

 

  1. Planlægning og gennemførsel af førstegangspleje, med oprydning og fjernelse af nyopvækst af træer og buske, samt slåning af græsflader.
  2. Gennemgang og behandling af arealet med synliggørelse af de væsentlige ruiner og tildækning af mindre og uforståelige bygningsdele, så den fremtidige pleje kan forenkles og smidiggøres.
  3. Revidering af eksisterende plejeplan
  4. Udarbejdelse af en formidlingsplan for anvendelsen og formidlingen af Vestborgen i sammenhæng med resten af middelalderbyen.

Førstegangsplejen står Kalundborg Kommune for og udførslen sker som et nytteaktiveringsprojekt, med Kalundborg Kommune som tovholder. Plejen gennemføres med økonomisk tilskud fra Naturstyrelsen og fra SEAS-NVE. Museet bidrager med bistand/viden til de udførende forud for og evt. under førstegangsplejen. Det forventes at rydningen kan gennemføres inden årsskiftet.

Efterfølgende sørger Kulturstyrelsen for gennemgang af ruinerne, således at arealet kommer til at fremstå mere ”plejevenligt”. Den fremtidige grønne pleje påhviler Kalundborg Kommune, mens Museum Vestsjælland bidrager med formidlingsplan og prioritering i den fremtidige formidling af ruinerne.

 

 

Del