Har du rotter ”på loftet”?

Er der mærkværdige huller på, ved eller i din ejendom – eller er området omkring et afløb sunket? Så kan det være tegn på rotter. Da de formerer sig med lynets hast, skal de bekæmpes hurtigst muligt.

Har du rotter ”på loftet”?
Én rotte bliver pludselig til mange. Har du mistanke om rotter, så skal du anmelde det til kommunen. Foto: Colourbox

Af Merete Jensen, merete@tv-kalundborg.dk

Udtrykket ”at formere sig som rotter” er ikke opstået af ingenting. En hunrotte er kun drægtig i et par uger, inden den i gennemsnit føder 6 til 8 unger. Allerede efter tre måneder er disse unger seksuelt modne og kan lave nye kuld af rotteunger. En rotte har en levetid på cirka tre år – og får på et enkelt år helt op til 100 unger.

Da rotter er omvandrende bakteriebomber, og kan være bærere af op til 55 typer sygdomme jf. Videncentret Bolius, er det vigtigt at gøre noget ved dem hurtigst muligt. Har du mistanke om rotter på din ejendom, så er det kommunens ansvar at bekæmpe dem. Du kan derfor gratis anmelde rotter på www.kalundborg.dk/rotter

Med de mejselformede fortænder er rotterne kendt og berygtet for at kunne gnave sig gennem stort set alle former for materialer. Rotter kan kravle lodret og klemme sig gennem sprækker eller huller helt ned til 20 mm. De kan komme op gennem toilettet, gennem et åbent afløb i vasken eller presse sig forbi en løs gulvrist. De er eksperter i at finde vej!

Tegn på rotter

Er du i tvivl om, hvorvidt du har fået rotter i eller omkring din bolig, så er der nogle tydelige tegn, man skal være opmærksom på!

Udendørs skal du holde øje med pludselig opståede huller i jorden på 5 – 12 cm uden jordbunke – også ved kloakbrønde. Måske har du nedsunkne fliser eller synlige rottegange under fliserne.

Der kan være, at der pludselig ligger grusbunker i legehuse, udhuse, skure eller carporte. Der kan også være løbespor langs huset eller ved bedet, når de gentagne gange har bevæget sig fra punkt A til punkt B. Bemærk også, hvis der er gnavet hul i poser med frugt, nødder, fugle- eller græsfrø.

Indendørs skal du være opmærksom på cylinderformede ekskrementer på 16 – 18 mm. Der kan også være gnavemærker i døre, vinduer eller i skraldeposen i køkkenet, hvis ikke rotten også har kastet sig over hunde- eller kattemaden. Der kan være huller i isoleringen – eller at isoleringen ligefrem er trukket ud af væggen.

Lugtmæssigt er rottebesøget ledsaget af en sød og ram lugt, der kan minde om lugten i en svinestald. Da rotter godt kan lide at kommunikere, kan man ofte høre kradse- og pibelyde fra lofter, vægge og skunkrum.

Det er ingen skam at have rotter – det er kun en skam, hvis ikke man gør noget ved det!

Del