Røsnæs en sårbar naturperle

Røsnæs en sårbar naturperle

Læserbrev: Røsnæs en sårbar naturperle

Røsnæs er en naturperle for hele landet. I de indledende ord fra Miljøstyrelsen hjemmeside, kan man læse følgende om Røsnæs: ”…Et randmorænelandskab med skrænter, overdrev, åbne vidder og med smukke udsigter ud over havet, brudt af spredte småskove. Mange steder med en unik flora”. ”Åbne vidder med smukke udsigter ud over havet…”  Her kan mange af os, der lever på Røsnæs være meget bekymret over, at et feriecenter af en størrelse og udformning som Club Røs kan gøre stor skade. Selvom matriklen på ca. 28 ha omfatter landbrugsjord med en relativ artsdiversitet, højner man ikke naturen ved at bebygge arealet med 90 feriehuse, 30 ferielejligheder, tennisbaner, sportshal, restaurant og café og dertilhørende 275 parkeringspladser, stier, veje m.m. De få grønne kiler kan ikke opveje den ødelæggelse af den geologisk bevaringsværdige natur, som kendetegner Røsnæs, som blev udpeget som en af Danmarks 15 mest værdifulde naturområder i den danske Naturkanon, som Miljø- og Fødevareministeriet udvalgte i november 2018.

Kalundborg kommune vil gerne se sig som en grøn kommune, der passer på kommunens natur. Men alligevel har man ikke vurderet det nødvendigt, at lave en grundig miljøvurdering      (en VVM- undersøgelse) af det planlagte store ferie-og fritidscenter. Man har kun lavet en screening for miljøvurdering af planen, hvor man har set på forskellige miljøparametre. En af disse er Miljøparameter ”Landskabsarkitektonisk værdi” (værdifuldt landskab, kystnærhed, geologiske interesser, terrænformer). Her vurderes der en mulig påvirkning af disse parametre. Dette viser, at det i det mindste ville være nødvendigt med en grundig vurdering (VVM -undersøgelse) og ikke bare en screening. 

                                                        

Hele Røsnæs er Kystnærhedszone B, som stiller særlige planmæssige krav, bl.a. at der kun må placeres ferie- og fritidsbebyggelse i forbindelse med eksisterende bysamfund. Områder for Club Røs ligger ikke i forbindelse med landsbyen Ulstrup, og vil i øvrigt være større end selve landsbyen.                                                             

I lokalplanen (s.18) kan man læse, at kyststrækningen på Røsnæs er ”relativ robust over for udvikling af f.eks. turistmæssige destinationer”. Det er jeg og mange andre, der færdes her absolut ikke enige i. Går man en tur langs stranden kan man mange steder ser store jordskred, som f.eks. er sket for nylig ved Kongstrup Klint og Helles Klint. Mange steder er dele af klinterne med træer styrtet ned, vandrestier smuldret ned og plastisk ler væltet ud langs kysten. Nogle steder kan man ikke gå langs stranden længere, selvom ved lavvande. Naturen her er ikke robust, men skrøbelig og kan kun bevares ved at belastningen med for mange turister som følge af planlagte Club Røs forhindres.                                                                                       

Man har planlagt at placere det 28 ha store Club Røs der, hvor halvøen kun måler 2 km fra nordkysten til sydkysten. Vores geologiske naturperle, som også er et bevaringsværdigt kulturlandskab med fredede stendysser og -diger, kræver respekt og skal ikke overbelastes af masseturisme. Vi går ind for en bæredygtig turisme, som har udfoldet sig gennem de sidste 10 år langs Røsnæs rundt vandreruten, men ikke for en naturødelæggende masseturisme.

Barbara Wilken, Røsnæsvej 241                                                                                                                                               

Del