Ro i klassen, tak!

Ro i klassen, tak!

Læserbrev: Ro i klassen, tak!

Formanden for Socialdemokratiet i Kalundborg - Lars Kuhre Mortensen - efterlyser i et læserbrev i Nordvestnyt den 10/5 politisk lederskab og vilje til at se udfordringerne i øjnene og gå forrest i kampen for en bedre folkeskole i Kalundborg og mener ikke, at Venstre og Det Konservative Folkeparti udviser en sådan, når man ikke tilslutter sig flertallet i Børn- og Familieudvalget bestående af S, SF og NB og på det senest afholdte udvalgsmøde afviser indstillingen fra direktionen om, at lade skolerne under tilsyn færdiggøre deres handleplaner, som skal bringe dem ud af dette tilsyn igen. Jeg kan forsikre LKM om, at hele udvalget allerede har stillet sig bag folkeskolen og arbejder målrettet for at sikre en velfungerende skole med glade børn, unge og medarbejdere.

I Børn og Familieudvalget er vi en gruppe af politikere på tværs af partier, der alle er meget enige om, hvordan vi som udvalg kan bidrage til arbejdet. Forskellen på flertalsgruppen og mindretalsgruppen i den aktuelle sag er bare, at C og V arbejder ud fra princippet om tillidsbaseret ledelse og medarbejderinddragelse. Personligt hverken kan eller vil jeg godkende enkelte handleplaner, som skolerne udarbejder. Jeg kan ikke, fordi jeg ikke har de faglige kompetencer til dette og jeg vil ikke, fordi jeg har tillid til, at de nyansatte skoleledere på de berørte skoler har de nødvendige kompetencer til sammen med det øvrige personale at udarbejde planer, som kan godkendes af STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet). Hvis vi kan begynde med at få ro i klassen, kan vi fortsætte arbejdet med at gøre Kalundborgs skoler bedre og alle gladere.

Jesper Wienmann Hansen (K), Medlem af Børn og Familieudvalget.

Del