Rives ned - Området skal bruges til uddannelsesudvikling

Når bygningerne er revet ned, kan arealerne efterfølgende anvendes til erhvervs- og uddannelsesudvikling i området.

Rives ned - Området skal bruges til uddannelsesudvikling
De sidste bygninger på Rynkevanggården skal nu rives ned for at give plads til erhvervs- og uddannelsesudvikling. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Teknik- og Miljøudvalget har på deres møde torsdag anbefalet, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til nedrivning af Rynkevangen 10 i Kalundborg. Området skal i stedet anvendes til erhvervs- og uddannelsesudvikling.

På området omkring Rynkevangen 10 i Kalundborg (Rynkevanggården) er der tidligere fjernet bygninger (Minihøjskolen og daginstitutionen), og der er på nuværende tidspunkt bygninger tilbage, som ikke anvendes, eller som er i en dårlig tilstand. Bygningerne har sidst været anvendt af Jobcenter Kalundborg.

Kommunalbestyrelsen har via ejendomsstrategien et mål om, at overflødige bygninger enten afhændes eller fjernes. Derfor er det besluttet, at de bygninger der er tilbage skal rives ned, og den anbefaling har Teknik- og Miljøudvalget netop sagt ja til.

Sagen skal desuden forbi Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, inden maskinerne kan rykke ind.

Når bygningerne er revet ned, kan arealerne efterfølgende anvendes til erhvervs- og uddannelsesudvikling i området.

Området er nabo til brandstationen og på modsatte side af vejen ligger processkolen.

”Det området i første omgang skal bruges til er nogle midlertidige løsninger med fx pavilloner, men der er tanker om, at man på sigt vil bygge noget nyt og større. Mange af de uddannelser der er kommet til Kalundborg, udvider og skal bruge mere plads,” fortæller Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget

Del