Rettidig omhu - Tissø Vandindvinding.

Læserbrev: Rettidig omhu. Tissø Vandindvinding

Mener Martin Damm at det er en seriøs sagsbehandling, når han påstår, at det er i orden kun at se på de hydrauliske forhold på vandindvindingen på Tissø, og undlade en undersøgelse af de miljømæssige forhold. ( Nordvestnyt den 17 juni 2021.)

Hvordan kan vi stole på politikere, der undlader at undersøge alle sider af en sag, før man vedtager noget, som har så vidtrækkende konsekvenser.  For os at se, er det spild af tid og resurser at vedtage noget politisk, når både minister, Miljøstyrelsen og DTUAQVA (Danmarks Tekniske Universitet) dokumenterer, at de foreslåede tiltag ikke er tilstrækkelige til at opnå en god økologisk tilstand, som vi skal have efter EU mål for vores vandmiljø.

I sådanne situationer vil man forlange en VVM undersøgelse, så alle forhold belyses. Hvorfor vil man prøve at undgå det? Jeg kender svaret:

Det er så magtpåliggende at trumfe denne tilladelse igennem uden en negativ undersøgelse.

Hvorfor siger man ikke ja til gratis bistand fra Miljøstyrelsen, da man her tilbyder at komme med en redegørelse. Der kommer aldrig et svar fra Kalundborg kommune.

Hvorfor omtaler man ikke den kritiske orientering fra DTUAQVA.  Hvorfor kom denne orientering ikke til kendskab under møderne i Tissø Forum. Vel fordi den siger at den forslåede vandindvinding ikke overholder de miljømæssige forhold, og foreslår at Kalundborg Kommune får lavet en VVM undersøgelse og i øvrigt lade Miljøstyrelsen se på sagen.

Jeg vil gerne vide, om det er politikerne der har bestilt dette arbejde i administrationen, velvidende at der så kommer et projekt, som ikke miljømæssigt er i orden. Det er skandaløst at vedtage forhold, som man har information om ikke overholder love og regler. Miljøstyrelsen og samtlige store grønne forbund gør opmærksom på problemet.

Vi håber på at politikerne overvejer situationen og stemmer forslaget til fornyet sagsbehandling. Hvis ikke vil vi overveje at anke sagen.

Knud Nielsen

Formand

Hallebyåsammenslutningen

Del