Restaurant Bispegården får måske nyt liv

Man vil ydermere gerne afprøve en anden type udstillinger i Bispegården særligt rettet mod et yngre publikum. 

Restaurant Bispegården får måske nyt liv
Kultur- og Fritidsudvalget skal bl.a. diskutere en idé om, at inddrage Restaurant Bispegårdens lokaler til udstillingsformål. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Når Kultur- og Fritidsudvalget på tirsdag har udvalgsmøde skal de bl.a. diskutere en idé om, at inddrage Restaurant Bispegårdens lokaler til udstillingsformål i tilknytning til udstillingerne i Bispegården i en prøveperiode frem til ultimo juni 2024.

Man vil ydermere gerne afprøve en anden type udstillinger i Bispegården særligt rettet mod et yngre publikum. Det er Kalundborg Kunstforenings tanke at lave forsøg med yngre talenter, der endnu ikke har etableret sig på kunstscenen. Herudover vil det også være en mulighed at præsentere Kalundborgrelevante projekter fra arkitektuddannelsen.

Vil gerne appelere til et yngre publikum

De nuværende udstillinger i Bispegården tiltrækker primært et modent publikum, og det er håbet, at prøvehandlingen også vil kunne appellere til et yngre publikum, som endvidere retter sig mod udvalgets pejlemærke og fokus på målgruppen 18-55 årige.

“Det er svært at forpagte den ud, og på den her måde kan vi bruge lokalerne I stedet for, at de står tomme. Idéen går på, at man vil forsøge i en periode at bruge lokalerne til kunstudstillinger, der tiltrækker det yngre publikum. Med det her projekt vil vi forhåbentlig få endnu flere op I Højbyne, og dermed gavner det måske også museet, og det kan måske danne grundlag for, at der på sigt kommer en café eller lignende i området,” fortæller Hans Munk (R), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Frem til den 21. juli 2024 (indtil Lundbye Kunstfestival 2024) kan følgende udstillinger foreslås:

  • Kalundborgrelevante Bachelorprojekter fra arkitektuddannelsen på Det Kgl. Akademi
  • Jimmy Edvardsen (tidligere bosat i Kalundborg og kendt fra DRs program Danmarks bedste portrætmaler sæson 2024)
  • Hannah Amalie Nielsen (under uddannelse på Kunstakademiet)

 Måske lokaler fremadrettet skal anvendes til kulturelle formål

Kalundborg Kunstforening vil stå for at planlægge og gennemføre udstillingerne. Det foreslås endvidere, at man efterfølgende evaluerer, hvorvidt udstillingerne rettet mod et yngre publikum, giver anledning til at Restaurant Bispegårdens lokaler fremadrettet skal anvendes til kulturelle formål.

Det betyder at Kultur- og Fritidsudvalget på et møde senere på året i 2024 drøfter brug af Bispegårdens lokaler fremadrettet - herunder stillingtagen til den evt. manglende forpagtningsindtægt, da det vurderes, at det er vanskeligt at drive lokalerne kommercielt.

Del